Zasady przyznawania i wzory wniosków

Doktoranci mogą starać się o stypendia:

1) z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, wypłacane przez osiem miesięcy, od listopada do czerwca;

 Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów i wzory wniosków

2) stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, wypłacane przez dwanaście miesięcy, od października do września; 

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  i wzory wniosków 

3) o stypendium ministra za wybitne osiągniecia; rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - zasady przyznawania i wzór wniosku.