Dokumenty konkursowe

  • Klauzula informacyjna dla kandydata w postepowaniu konkursowym_RODO (pobierz PDF)
  •  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz PDF)
  • Oświadczenie dot. zdolności do czynności prawnych (pobierz PDF)
  • Oświadczenie art. 118 dot. bezpośredniej podległości służbowej (pobierz PDF)