Rok 2017

LP Nazwa  Plik PDF Termin rozstrzygnięcia
28 WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
27 WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
26 WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
25 ASYSTENT w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką   18.07.2017r
24 ADIUNKT w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką  18.07.2017r
23 ADIUNKT w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką  18.07.2017r
22 STARSZY WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
21 STARSZY WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
20 STARSZY WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
19 STARSZY WYKŁADOWCA w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
18 ASYSTENT w  Zakładzie Zarządzania Sportem w Katedrze Zarządzania Sportem i turystyką Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką  18.07.2017r
17 PROFESOR NADZWYCZAJNY w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania Sportem I Turystyką 18.07.2017r
16

ADIUNKT w Zakładzie Terapii Tkankowej Katedry Podstaw Fizjoterapii Wydziału Fizjoterapii

23.06.2017r
15

STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Fizjoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu Wydziału Fizjoterapii

23.06.2017r
14

PROFESOR ZWYCZAJNY w Zakładzie Fizjoterapii i Medycyny Sportowej Katedry Podstaw Fizjoterapii Wydziału Fizjoterapii

23.06.2017r
13 STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Adapowanej Aktywności Rychowej i Promocji Zdrowia Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Wydziału Fizjoterapii 23.06.2017r
12

STARSZY WYKŁADOWCA w Zakładzie Adapowanej Aktywności Rychowej i Promocji Zdrowia Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Wydziału Fizjoterapii

23.06.2017r
11

WYKŁADOWCA w Zakładzie Podstawowych Nauk Biomedycznych Katedry Podstaw Fizjoterapii Wydziału Fizjoterapii

23.06.2017r
10

Profesor zwyczajny w Katedrze Bezpieczeństwa Powszechnego Wydziału Wychowania Fizycznego 

13.06.2017
9

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Powszechnego Wydziału Wychowania Fizycznego 

13.06.2017
8 Starszy wykładowca w Zakładzie Zarządzania Sportem w Katedrze Zarządzania Sportem i Turystyką Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką 23.05.2017r.
7 Lektor w Zespole Lingwistyki Stosowanej w Katedrze Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego. 22.05.2017
6 Starszy wykładowca w Katedrze Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego 20.02.2017r.
5

Adiunkt w Katedrze Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego

20.02.2017r.
4. Wykładowca w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu Wychowania Fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego 17.02.2017r.
3. Starszy Wykładowca w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych Katedry Sportów Indywidualnych na Wydziale Wychowania Fizycznego 17.02.2017r.
2. Asystent w Katedrze Katedrze Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego  na Wydziale Wychowania Fizycznego 17.02.2017r.
1. Asystent w Katedrze Katedrze Sportów Indywidualnych  na Wydziale Wychowania Fizycznego
17.02.2017r.