Znajomość języka polskiego

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przyjmuje cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim. Potwierdzeniem znajomości języka polskiego przez cudzoziemca jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego (   lista jednostek wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego);
  • ​posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  • uzyskanie potwierdzenia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez cudzoziemca pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.