Znajomość języka polskiego

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przyjmuje cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim. Potwierdzeniem znajomości języka polskiego przez cudzoziemca jest spełnienie jednego z poniższych warunków: