Rekrutacja na studia 2019/2020

Uchwała Senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020

Laureaci i finaliści olimpiad 2018-2020 - uchwała Senatu