Rekrutacja cudzoziemców

Dnia 8 maja 2017 roku od godz. 12:00 zostanie uruchomiona Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia na rok akademicki 2017/2018  dla wszystkich prowadzonych kierunków.

Uchwała Senatu w sprawie podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) określa między innymi warunki, jakie należy spełnić aby studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach zastrzeżonych dla cudzoziemców.

Należy dokonać rejestracji na wybrane studia i spełnić wymagane warunki, opisane w zakładce Rekrutacja krok po kroku.

Osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą podejmować studia tylko i wyłacznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niezależnie od posiadanych obywatelstw innych państw.