Lokalizator sal

Interaktywny lokalizator sal dydaktycznych i obiektów sportowych enlightened

Można też wejść przez stronę główną: zakładka Uczelnia wybrać z rozwijanego menu Infrastruktura, a następnie Lokalizacja sal