Semestry nieparzyste

INFORMACJA O WSZELKICH ZMIANACH W ROZKŁADZIE ZAJĘĆ BĘDZIE PODAWANA NA BIEŻĄCO W GABLOTACH POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ

Lokalizacja sal dydaktycznych (tutaj)

Wzór podania o zmianę terminu zajęć dla studentów (tutaj) - od 6 listopada 2017 r. zmiany nie będą uwzględniane do końca semestru

Wzór podania o zmianę terminu zajęć dla wykładowców (tutaj) - od 6 listopada 2017 r. zmiany nie będą uwzględniane do końca semestru

Uprzejmie prosimy o sprawdzanie rozkładów zajęć na bieżąco przed każdymi zajęciami.

Pierwotna wersja planu oznaczona jest nr 1. Zamieszczenie planów z kolejną numeracją oznacza wprowadzenie w nich zmian !!!

ROK AKADEMICKI 2017/2018

WYCHOWANIE FIZYCZNE - STUDIA STACJONARNE
  I rok Io  semestr 1  Plan2,
  II rok Io semestr 3  Plan3PowtPrz2, JO,
  III rok Io semestr 5  Plan4PowtPrz3JO,
  I rok IIo semestr 1  Plan2JO,
  II rok IIsemestr 3  Plan10,
WYCHOWANIE FIZYCZNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  I rok IIsemestr 1  Plan2JO,
  II rok IIsemestr 3  Plan6,
TURYSTYKA I REKREACJA - STUDIA STACJONARNE 
  I rok Io  semestr 1  Plan3, JO,
  II rok Io semestr 3  Plan4JO,
  III rok Io semestr 5  Plan3JO,
  I rok IIsemestr 1  Plan2JO,
  II rok IIsemestr 3  Plan5JO,
TURYSTYKA I REKREACJA - STUDIA NIESTACJONARNE
  I rok Io  semestr 1  -
  II rok Io semestr 3  -
  III rok Io semestr 5  Plan3JO,
  I rok IIsemestr 1  -
  II rok IIsemestr 3  -
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA STACJONARNE
  I rok Isemestr 1  Plan2,
  II rok Io semestr 3  Plan3JO,
  III rok Io semestr 5  Plan4JO,
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  I rok Isemestr 1  -
  II rok Isemestr 3  Plan4JO,
  III rok Io semestr 5  Plan4JO,
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM - STUDIA STACJONARNE
  I rok Isemestr 1  Plan4JO,
  II rok Isemestr 3  Plan4PowtPrz1, JO,
  III rok Isemestr 5  Plan4,
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM
  STUDIA NIESTACJONARNE 
  I rok Isemestr 1  -
  II rok Isemestr 3  Plan2JO,
  III rok Isemestr 5  Plan3,
SPORT - STUDIA STACJONARNE
  I rok Isemestr 1  Plan5,
ERASMUS+
semestr zimowy  Plan2,