Studia doktoranckie

Proszę wybrac odpowiednią zakładkę z menu po prawej stronie

Aby przejść do lokalizatora sal dydaktycznych kliknij (tutajsmiley)

Uruchomione obiekty:

  • Budynek A
  • Łacznik A- Biblioteka
  • Budynek B
  • Budynek C Raciborska
  • Stara Hala Mikołowska
  • Nowa Hala Mikołowska
  • Stadion LA