Awanse naukowe – zmiany po nowelizacji w doktoratach, habilitacjach i profesurach

Dnia 24 lipca 2014 przyjęto nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym o czym Miniesterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje na swoich stronach

Nowelizacja ta przyniesie liczne zmiany, między innymi znosi opłatę za drugi kierunek studiów oraz doprecyzowuje kwestie związane z uwłaszczeniem naukowców.

Najistotniejsze modyfikacje dotyczące doktorantów to doprecyzowanie warunków wszczęcia przewodów doktorskich, dookreślenie zasad, na jakich stopień doktora mogą otrzymywać beneficjenci programu „Diamentowy Grant” oraz umożliwienie powołania drugiego promotora w przypadku rozpraw interdyscyplinarnych.

Bardziej szczegółowe opracowanie tematu znajdziesz tutaj