Konferencja - Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki VI edycja