Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów AWF

Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego stanowi platformę współpracy dla środowiska doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego.

Gdzie i kiedy podpisano akt porozumienia…

W dniach 1-2 czerwca 2012 roku w Brennej odbyła się Konferencja Szkoleniowa „Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu”. Organizatorami tego przedsięwzięcia była Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów.Podczas Konferencji został podpisany Akt Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego przez przedstawicieli:

AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,

AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie,

AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,

AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,

 AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie,

AWF we Wrocławiu.

Podstawowe cele Porozumienia to:

  1. Reprezentowanie środowiska doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego na arenie ogólnopolskiej.
  2. Wymiana informacji i doświadczeń.
  3. Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych, kulturalnych, sportowych i integracyjnych.
  4. Współpraca z ogólnopolskimi organizacjami doktoranckim, w szczególności z Krajową Reprezentacją Doktorantów.

 

Przedstawiciele AWF w Porozumieniu:          

Skład Rady

Ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego:

Przewodniczący Rady: mgr Karol Bar (AWF Katowice)

Wiceprzewodniczący Rady:  mgr Gabriela Augustyn (AWF Kraków)

Sekretarz Rady: mgr Weronika Stodółka (AWF Wrocław)

Członkowie Rady: 

mgr Zuzanna Mazur (AWF Warszawa)

mgr Joanna Śrubarczyk (AWF Katowice)

mgr Michał Kosiński (AWFiS Gdańsk)

mgr Kamil Michalik (AWF Wrocław)

Kontakt:

Karol Bar  k.bar@awf.katowice.pl

Statut (pdf)