Regulaminy

Zarządzenie JM Rektora ws. rozliczania kosztów udziału w imprezach sportowych w ramach AMP i AMSl.
Regulamin reprezentowania barw AWF Katowice

Regulaminy techniczne AMŚl.

www
Regulamin ogólny rozgrywek AMP www
Regulaminy techniczne AMP www