Lista Kół Naukowych

 Studenckie Koła Naukowe działające na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego

Akademii Wychowania Fizycznego im.  Jerzego Kukuczki w Katowicach

dr inż. Robert Roczniok

 

1. dr hab. Henryk Knapik, prof. nadzw.

opiekun Studenckiego Koła Naukowego

przy Katedrze Ergonomii, Protetyki i Ortopedii

Zakład Terapii Manualnej

 

2. dr Krystyna Kwaśna, doc.

opiekun Studenckiego Koła Naukowego

przy Zakładzie Fizykoterapii

 

3. dr hab. Cezary Kucio, prof. nadzw,

dr Michał Plewa

opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego 

przy Katedrze Podstaw Fizjoterapii Klinicznej

 

4. prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki

opiekun Studenckiego Koła Naukowego

przy Katedrze Nauk Fizjologiczno-Medycznych

 

5. dr Henryk Pietrzak

opiekun Studenckiego Koła Naukowego

przy Katedrze Sportów Indywidualnych

 

6. dr hab. Helena Stokłosa, prof. nadzw.

opiekun Studenckiego Koła Naukowego

przy Katedrze Nauk Biologicznych

 

7. dr Dorota Pawlik

opiekun Studenckiego Koła Naukowego

przy Katedrze Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej

 

8. dr Małgorzata Matyja

opiekun Studenckiego Koła Naukowego

przy Zakładzie Klinicznych Podstaw Rehabilitacji

 

9. dr Ryszard Jarząbek

opiekun Studenckiego Koła Naukowego

przy Katedrze Gier Sportowych i Rekreacyjnych

 

10. dr hab. Grzegorz Juras, prof. nadzw.

opiekun Studenckiego Koła Naukowego

przy Katedrze Motoryczności Człowieka

 

11. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz, prof. nadzw.

opiekun Studenckiego Koła Naukowego Menadżerów Sportu

przy Katedrze Zarządzania Kulturą Fizyczną

 

12. prof. dr hab. Janusz Szopa

opiekun Studenckiego Koła Naukowego

przy Katedrze Turystyki i Rekreacji

SKN „Yoga”

 

13. dr Piotr Halemba, doc.

opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Fuzja”

przy Katedrze Zarządzania w Sporcie, Turystyce i Rekreacji

 

14. dr Krzysztof Skalik, doc.

opiekun Studenckiego Koła Naukowego

przy Katedrze Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

 

15. dr Joanna Kantyka

opiekun Studenckiego Koła Naukowego

przy Zakładzie Turystyki i Rekreacji

 

16. dr Henryka Śniarowska-Witt  

mgr Maciej Andryszczak

opiekunowie Studenckiego Koła Naukowe

 przy Zakładzie Psychologii

 

17. dr hab. Andrzej Hadzik prof. nadz.

opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Komandos”

przy Katedrze Turystyki

 

18. dr Grzegorz Mikrut

opiekun Studenckiego Koła Naukowego „ Paragraf”

przy Katedrze Nauk o Edukacji, Sekcja Prawnicza

 

19. prof. dr hab. Adam Zając

      dr inż. Robert Roczniok

opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego

"Sports Future" przy Katedrze Teorii i Praktyki Sportu    

 

20. prof. dr hab. Janusz Błaszczyk

opiekun Studenckiego Koła Naukowego

przy Katedrze Motoryczności Człowieka

 

21. mgr Maciej Górski,

mgr Radosław Ciejpa

opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego

przy Zakładzie Terenowych Form Aktywności Ruchowej

Katedra Motoryczności Człowieka 

 

22. dr hab. Rafał Gnat prof nadzw. AWF, dr Anna Gogola

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego
przy Laboratorium Analizy Ruchu Wydziału Fizjoterapii AWF.

 

23. dr Kazimierz Mrozowicz, dr Piotr Halemba

opiekun Studenckiego Koła Naukowego  „Ultrainnowacyjne Formy Organizacyjne”

przy Katedrze Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką

 

24. dr hab.  Rajmund Tomik, prof. nadzw.

opiekun Studenckiego Koła Naukowego Turystyki Aktywnej i Przygodowej

przy Katedrze Turystyki

 

25. dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. nadzw.

opiekun Studenckiego Koła Naukowego " Biochemia w Praktyce"

przy Katedrze Nauk Fizjologiczno-Medycznych

 

26. mgr Paweł Linek

opiekun Studenckiego Koła Naukowego " Kinesis Research Team"

przy Katedrze Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii

 

27. Prof. dr hab. Roman Maciej Kalina

     mgr Ewa Kucio

opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego Promocja Zdrowia w Ujęciu Interdyscyplinarnym

przy Katedrze Promocji Zdrowia i Metodolgii Badań

28. dr hab. Andrzej Hadzik prof. nadzw.

opiekun Studenckiego Koła Naukowego Turystyki Sportowej i Zdrowotnej

przy Katedrze Turystyki

29. dr Marcin Hyski

opiekun Studenckiego Koła Naukowego Młodych Ekonomistów