PROGRAM KONFERENCJI 10-11 MAJA "OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW ORAZ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH „NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ” BRENNA 2018

MIEJSCE OBRAD

Ośrodek Wypoczynkowy
POD ŚWIERKAMI
43-438 BRENNA
ul. Bukowa 86
tel./fax (+48) 33 858 66 51

KOMITET HONOROWY:

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego, prof. dr hab. Adam Zając

Prorektor Akademii Wychowania Fizycznego ds. Nauki, prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki

 

Szanowni Państwo

 

Witam Państwa na OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI DOKTORANTÓW ORAZ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH „NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ”. W ramach konferencji dokonywana jest merytoryczna ocena prac badawczych prowadzonych w SKN.

Mam nadzieję, że tegoroczne spotkanie, podobnie jak wcześniejsze będzie poligonem doświadczalnym dla studentów oraz posłuży do wymiany doświadczeń naukowych.

Wyrazy podziękowania składam Panu Rektorowi prof. dr hab. Adamowi Zającowi za patronat nad konferencją, wszystkim Pracownikom naukowym zasiadającym w jury, Opiekunom studenckich kół naukowych, przede wszystkim jednak doktorantom i studentom pracującym naukowo w SKN-ach, dzięki którym tegoroczne spotkanie mogło dojść do skutku.

 

Pełnomocnik Rektora ds.

Studenckiego Ruchu Naukowego

AWF w Katowicach

Dr inż. Robert Roczniok

 

PROGRAM SPOTKANIA

Czwartek  10 maja 2018 r. Brenna,

Ośrodek Wypoczynkowy  POD ŚWIERKAMI

 

PANEL DOKTORANTÓW

9.00-9.30 INSTALOWANIE PREZENTACJI

SESJA 1 PANEL DOKTORANTÓW (Prezentacja maksymalnie 10 minut, 5 minut na pytania i dyskusję)

                                                                                                                    

9.30-9.45

ANNA KAMIENIARZ, JUSTYNA MICHALSKA, ANNA BRACHMAN, GRZEGORZ JURAS

KONTROLA POSTAWY CIAŁA W OPARCIU O ANALIZĘ REGULARNOŚCI SYGNAŁU COP U OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA - BADANIA PILOTAŻOWE

 

9.45-10.00

JAKUB FOLTYN, JAKUB GOLINIEWSKI

ZMIANY W PARAMETRACH WYDOLNOŚCIOWYCH I KOSZTU ENERGETYCZNEGO W MAKROCYKLU ROCZNYM KOLARZY SZOSOWYCH

 

10.00-10.15

WOJCIECH MARSZAŁEK

RÓWNOWAGA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

 

10.15-10.30

ALEKSANDRA FILIP

EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWANIA KOFEINY W TRENINGU KOMPLEKSOWYM KOŃCZYN GÓRNYCH NA WYKORZYSTANIE EFEKTU WZMOCNIENIA POAKTYWACYJNEGO (PAP)

 

10.30-10.45

MARCIN STUDENCKI, ALAN LANGER

WPŁYW WYCISKANIA SZTANGI LEŻĄC W OKREŚLONYM TEMPIE RUCHU NA POWYSIŁKOWE STĘŻENIE TESTOSTERONU I KORTYZOLU

 

10.45-11.00

PIOTROWICZ ZOFIA, CHALIMONIUK MAŁGORZATA, CZUBA MIŁOSZ, LANGFORT JÓZEF

HIPOKSJA NORMOBARYCZNA NASILA PODCZAS WYSIŁKU MAKSYMALNEGO WYDZIELANIE  NEUROTROPOWEGO CZYNNIKA POCHODZENIA MÓZGOWEGO (BDNF) PRZY WSPÓŁUDZIALE RÓŻNYCH MECHANIZMÓW – BADANIA WSTĘPNE

 

11.00-11.15

PAWŁOWSKI MICHAŁ

RZETELNOŚĆ UKŁADU POMIAROWEGO DIATOS DO OCENY SIŁY KOŃCZYN GÓRNYCH

 

11.15-11.30

MIŁOSZ DROZD

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH FORM TRENINGU OPOROWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO W  KONTEKŚCIE AKTYWNOŚCI (EMG), SIŁY I MOCY MIĘŚNIOWEJ KOŃCZYN DOLNYCH

 

11.30-11.45

MARTA FELIKSIK

ZWIĄZEK POMIĘDZY SUBIEKTYWNĄ PERCEPCJĄ BÓLU, A POZIOMEM UCZUĆ KATASTROFICZNYCH ZWIĄZANYCH Z BÓLEM

 

11.45-12.00

MICHALSKA JUSTYNA

WPŁYW DŁUGOLETNIEGO TRENINGU TAŃCA BALETOWEGO NA STABILNOŚĆ POSTAWY

 

12.00-12.15

KATARZYNA STROŃSKA, PAULINA BOJACZ, MATEUSZ HALZ

ANALIZA WZORCA AKTYWNOŚCI MIĘŚNI OBRĘCZY BARKOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI OBCIĄŻENIA

 

12.15-12.30

WIOLETTA KURPAS, ŻANETA KURPAS

OPIS STRUKTURY RUCHU SKOKÓW SNOWBOARDOWYCH NA PODSTAWIE SALTA 'WILDCAT'

 

12.30-12.45

KAMILA PŁOSZCZYCA

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ODPOWIEDŹ HEMATOLOGICZNĄ NA TRENING WYSOKOGÓRSKI

 

PRZERWA

13.30-14.30  OBIAD

 

PANEL DOKTORANTÓW

15.00-15.30 INSTALOWANIE PREZENTACJI

SESJA 2 PANEL DOKTORANTÓW (Prezentacja maksymalnie 10 minut, 5 minut na pytania i dyskusję)

 

15.30-15.45

WIECZOREK MARTYNA, KRAWCZYK MAGDALENA

WPŁYW WIBRACJI NA POZIOM AKTYWNOŚCI WYBRANYCH GRUP MIĘŚNIOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ PODCZAS PRZYSIADU

 

15.45-16.00

BRZOZOWSKA DOMINIKA

WPŁYW TRENINGU MIĘŚNI CORE NA WYBRANE ELEMENTY WYŚCIGU PŁYWACKIEGO

 

16.00-16.15

MICHAŁ KRZYSZTOFIK, RAFAŁ PIWOWAR

EFEKTYWNOŚĆ METODY OKLUZYJNEJ W TRENINGU KOMPLEKSOWYM KOŃCZYN GÓRNYCH NA WYKORZYSTANIE EFEKTU WZMOCNIENIA POAKTYWACYJNEGO (PAP)

 

16.15-16.30

MARIOLA GEPFERT

WPŁYW TEMPA RUCHU W ĆWICZENIU SIŁOWYM NA WARTOŚĆ OBJĘTOŚCI TRENINGOWEJ

16.30.16.45

ANNA SZCZYGIOŁ, ADAM BIENIEK, ROBERT MICHNIK, GRZEGORZ JURAS

ANTYCYPACYJNE DOSTOSOWANIE POSTURALNE PODCZAS NATARCIA PROSTEGO Z WYPADEM-BADANIA PILOTAŻOWE

 

16.45-17.00

VLADYSLAV KOZLOV

ZRÓŻNICOWANIE WYNIKÓW POMIARU MOCY I POJEMNOŚCI ANAEROBOWEJ ZAWODNIKÓW K.S. RUGBY RUDA ŚLĄSKA WEDŁUG POZYCJI W OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM.

 

PANEL KÓŁ NAUKOWYCH – STUDIA MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE

9.00-9.30 INSTALOWANIE PREZENTACJI

SESJA 1 PANEL KÓŁ NAUKOWYCH (Prezentacje maksymalnie 5minut, 5 minut na pytania i dyskusję)

 

9.30-9.40

PAULINA ICIEK

AKTYWNOŚĆ BIOELEKTRYCZNA MIĘŚNI CYLINDRA MIĘŚNIOWEGO  PODCZAS ĆWICZEŃ

 

9.40-9.50

BARTŁOMIEJ ZDZIEBKO, HUBERT WOŹNIAK

WPŁYW STABILIZACJI STAWU SKOKOWEGO NA RÓWNOWAGĘ DYNAMICZNĄ

 

9.50-10.00

ADAM TRZYNA, MATEUSZ SYSAKIEWICZ

OCENA RZETELNOŚCI I TRAFNOŚCI TESTÓW SZTYWNOŚCI MIĘŚNIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM 3 SYSTEMÓW

 

10.00-10.10

GŁODZIŃSKA EDYTA, JOCHYMCZAK JUSTYNA

WPŁYW TRENINGU STABILIZACYJNEGO W WARUNKACH DYNAMICZNYCH NA RÓWNOWAGĘ FUNKCJONALNĄ

 

10.10-10.20

PATRICIA FISCHEROVA, KATARZYNA PAJERSKA, ROBERT KRAWCZYK, MAGDALENA KRAWCZYK

WPŁYW ZASTOSOWANIA INDYWIDUALNEJ PRZERWY REGENERACYJNEJ W TRENINGU SIŁOWYM NA POPRAWĘ WYNIKÓW W SPRINTACH NA 5 I 20 M U WYSOKIEJ KLASY PIŁKAREK NOŻNYCH

 

10.20-10.30

IZABELA RZEŹNICKA, JUSTYNA BORKIEWICZ

WPŁYW JEDNORAZOWEJ WIBRACJI O NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI NA ANTYCYPACYJNE DOSTOSOWANIE POSTURALNE

 

10.30-10.40

JAKUB ŁYSOŃ, MATEUSZ SZEWCZYK

SIŁA MIĘŚNI STAWU SKOKOWEGO I PALUCHA A MAKSYMALNE WYCHYLENIE W PRZÓD

 

10.40-10.50

SEBASTIAN BAŃKOWSKI, ADAM RZETECKI

PORÓWNANIE  AKTYWNOŚCI ENZYMÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ STĘŻENIA DIALDEHYDU MALONOWEGO WE KRWI  ZAWODNIKÓW FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO I PIŁKI NOŻNEJ W MAKROCYKLU SZKOLENIA

 

10.50-11.00

KRZYSZTOF ĆWIKŁA

ZWIĄZEK POMIĘDZY RÓWNOWAGĄ DYNAMICZNĄ I SZTYWNOŚCIĄ MIĘŚNIOWĄ KOŃCZYN DOLNYCH W GRUPIE KOSZYKARZY

 

11.00-11.10

BORKIEWICZ JUSTYNA, RZEŹNICKA IZABELA

WPŁYW WIBRACJI CAŁEGO CIAŁA O NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI ORAZ KINESIOTAPINGU NA ANTYCYPACYJNE DOSTOSOWANIE POSTURALNE (APA)

 

11.10-11.20

KOTLIŃSKA ALEKSANDRA

MOC MIĘŚNIOWA KOŃCZYN DOLNYCH Z WYRÓŻNIENIEM NOGI WYKROCZNEJ I ZAKROCZNEJ BOKSERÓW Z WYKORZYSTANIEM TESTU 10 RM KESIER AIR 300 LEG PRESS

 

11.20-11.30

DARIUSZ OZNER, JUSTYNA MICHALSKA, WOJCIECH MARSZAŁEK

SIĘGANIE DO CELU, A WYNIK TESTU MAKSYMALNEGO WYCHYLENIA W PRZÓD

 

11.30-11.40

Maria Sowa

ROLA PALUCHA W KONTEKŚCIE RÓWNOWAGI STATYCZNEJ I FUNKCJONALNEJ

 

PRZERWA

13.30-14.30  OBIAD

 

PANEL KÓŁ NAUKOWYCH – STUDIA MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE

15.00-15.30 INSTALOWANIE PREZENTACJI

SESJA 2 PANEL KÓŁ NAUKOWYCH (Prezentacje maksymalnie 5minut, 5 minut na pytania i dyskusję)

 

15.30-15.40

ALICJA SZCZEPANIK, ANNA SAWICKA

PORÓWNANIE PARAMETRÓW KLINICZNEGO TESTU RÓWNOWAGI FUNKCJONALNEJ I LABORATORYJNEGO TESTU MAKSYMALNEGO WYCHYLENIE W PRZÓD

 

15.40-15.50

MAGDA MAREK, MARIA ZIELIŃSKA

RÓWNOWAGA FUNKCJONALNA W KONTEKŚCIE UKIERUNKOWANEJ KONCENTRACJI UWAGI

 

15.50-16.00

PATRYK MATYKIEWICZ, JAKUB JAROSZ

ZMIANA WZORCA AKTYWNOŚCI MM. OBRĘCZY BARKOWEJ PODCZAS UGINANIA RAMION NA PORĘCZACH

 

16.00-16.10

SYLWIA MRZYGŁÓD

ANALIZA ZMIAN WZORCA AKTYWNOŚCI MIĘŚNIOWEJ KOŃCZYN DOLNYCH W TEŚCIE ZWINNOŚCI PRZED I PO AKTYWACJI ĆWICZENIAMI FUNKCJONALNYMI. STUDIUM PRZY

 

16.10-16.20

ROKSANA KROSTA, BARBARA KOTEJA

PORÓWNANIE SIŁY EKSPLOZYWNEJ PRAWEJ I LEWEJ KOŃCZYNY DOLNEJ W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI OBCIĄŻENIA ZEWNĘTRZNEGO U OSÓB TRENUJĄCYCH  JUDO

 

16.20-16.30

ALICJA MICHALAK

ZWIĄZEK POMIĘDZY BUDOWĄ SOMATYCZNĄ A OSIĄGNIĘCIAMI ZAWODNIKÓW UPRAWIAJĄCYCH SPORTOWE RATOWNICTWO WODNE

 

16.30-16.40

PIOTR WYDERKA

FIZJOLOGICZNA ADAPTACJA DO WYSIŁKU INTERWAŁOWEGO U MŁODZIEŻY SZESNASTOLETNIEJ

 

PRZERWA

18.30 WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

19.30 - UROCZYSTA KOLACJA

 

PIĄTEK 11.05.2018

 

9.00 ŚNIADANIE

 

10.00 WYKWATEROWANIE

 

KONIEC KONFERENCJI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SZANOWNI  PAŃSTWO,


Uprzejmie informuję, że w dniach 10-11 Maja 2018r. w miejscowości BRENNA w Ośrodku Wypoczynkowym Pod Świerkami organizowana będzie kolejna  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW ORAZ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH „NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ”. Formularz zgłoszeniowy i Streszczenia na konferencję proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2018. na skrzynkę mailową r.roczniok@awf.katowice.pl

Szczegółowy harmonogram konferencji po akceptacji nadesłanych abstraktów pojawi się na stronie do dnia 27.04.2018r. KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI DLA STUDENTÓW AWF Katowice wynosi 80zł, koszt uczestnictwa dla studentów z  INNYCH UCZELNI wynosi 250 ZŁ (wpłaty można dokonać do 24.04.2018 na konto uczelni nr 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784 tytułem: imię, nazwisko KONFERENCJA BRENNA).  W cenie konferencji jest zapewnione zakwaterowanie, obiad i uroczysta kolacja w dniu przyjazdu oraz śniadanie w dniu wyjazdu. Miejsce organizacji konferencji: Ośrodek Wypoczynkowy POD ŚWIERKAMI, 43-438 BRENNA, ul. Bukowa 86. Dojazd własny.


WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONFERENCJA AWF

Nazwisko i imię

Temat wystąpienia: ………………. .......

Katedra ................................................

Studenckie Koło Naukowe: ..................................................................

Opiekun pracy:   ..............................................

Abstract w odrębnym pliku w WORDZIE.

Przygotowanie Abstractu: Temat wystapienia, Nazwisko i Imię, Afiliacja, Słowa Kluczowe, Abstract (Wstęp, Cel pracy, Materiał i Metody, Wyniki i ich omówienie, Piśmiennictwo).  Do 5 pozycji piśmiennictwa, Maksymalnie 2 strony, 1 tabela, 1 wykres. Czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami  1,5.

KOMUNIKAT 08.03.2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SZANOWNI  PAŃSTWO,

Uprzejmie informuję, że w dniach 25-26 Maja 2017r. w miejscowości BRENNA w Ośrodku Wypoczynkowym Pod Świerkami organizowana będzie kolejna  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW ORAZ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH „NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ”. Formularz zgłoszeniowy i Streszczenia na konferencję proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2017. na skrzynkę mailową r.roczniok@awf.katowice.pl
WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONFERENCJA AWF

Nazwisko i imię

Temat wystąpienia: ………………. .......

Katedra ................................................

Studenckie Koło Naukowe: ..................................................................

Opiekun pracy:   ..............................................

Abstract w odrębnym pliku w WORDZIE.

Przygotowanie Abstractu: Temat wystapienia, Nazwisko i Imię, Afiliacja, Słowa Kluczowe, Abstract (Wstęp, Cel pracy, Materiał i Metody, Wyniki i ich omówienie, Piśmiennictwo).  Do 5 pozycji piśmiennictwa, Maksymalnie 2 strony, 1 tabela, 1 wykres. Czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami  1,5.

KOMUNIKAT 12.02.2017

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ROK 2016

Komunikat 10.05.2016

PROGRAM

Szanowni Państwo mam zaszczyt przedstawić program oraz harmonogram Ogólnouczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2016r. w miejscowości Ustroń w CENTRUM SZKOLENIOWO REKREACYJNYM PARK PONIWIEC, 43-450 USTROŃ, ul. Lipowa 20.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.45 dnia 18.05.2016 od uroczystego otwarcia konferencji przez JM Rektora prof. dr hab. Adama Zająca. Od godziny 10.00 konferencja będzie prowadzona w dwóch sesjach plenarnych do godziny 14.30. Logowanie w ośrodku możliwe jest od 9.00, od 9.30 będzie możliwość instalacji swoich wystąpień na komputerach poszczególnych sesji plenarnych. Czas wystąpienia prelegenta to maksymalnie 10 minut plus 5 minut na ewentualną dyskusję. O godzinie 15 będzie obiad, następnie czas wolny i o 19.30 uroczysta kolacja oraz dyskusje przy muzyce. Następnego dnia od 8.00-10.00 śniadanie a następnie wykwaterowanie.

KOMITET HONOROWY

Rektor Akademi Wychowania Fizycznego im. Jarzego Kukuczki w Katowicach  prof. dr hab. Adam Zając

Prorektor Akademi Wychowania Fizycznego im. Jarzego Kukuczki w Katowicach  prof. dr hab. n med. Andrzej Małecki

KOMITET NAUKOWY 

prof. dr hab. Adam Zając

prof. dr hab. n med. Andrzej Małecki

dr hab. Adam Maszczyk prof. nadzw.

dr hab. Arkadiusz Stanula prof. nadzw.

dr hab. Czuba Miłosz prof. nadzw.

dr hab. Jarosław Cholewa prof. nadzw.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż Robert Roczniok

dr Przemysław Pietrasewski

dr. Artur Gołaś

mgr Piotr Wiśniewski

dr Jakub Chycki

dr Małgorzata Michalczyk

dr Grzegorz Zydek

 

SESJA PLENARNA 1

10.00

Michał Krzysztofik

Katedra Teorii i Praktyki Sportu, „Sports Future” Studenckie Koło przy Katedrze Teorii i Praktyki Sportu

Efektywność zastosowania obciążeń supramaksymalnych w metodzie kompleksowej treningu mocy kończyn górnych

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Zając

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

10.15

Katarzyna Strońska

Katedra Teorii i Praktyki Sportu, „Sports Future” Studenckie Koło przy Katedrze Teorii i Praktyki Sportu

Porównanie wzorca aktywności mięśniowej pomiędzy mężczyznami i kobietami w wyciskaniu sztangi leżąc.

Opiekunowie naukowi: prof. dr hab. Adam Zając,dr Artur Gołaś

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

10.30

Adam Rzetecki

Katedra: Nauk Fizjologiczno-Medycznych; Studenckie koło: Biochemia w Praktyce

Okno metaboliczne a potreningowa suplementacja

Opiekun naukowy: dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. nadzw.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

10.45

Paulina Bojacz

Sports Future Koło Naukowe przy Katedrze Teorii i Praktyki Sportu

Analiza wzorca aktywności mięśni w wyciskaniu siedząc w zależności od wielkości obciążenia

Opiekunowie naukowi: prof. dr hab. Adam Zając,dr Artur Gołaś

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

11.00

Adam Tusiński

Katedra: Nauk Fizjologiczno-Medycznych; Studenckie koło: Biochemia w Praktyce

Ocena wybranych wskaźników biochemicznych krwi u piłkarzy nożnych w spoczynku i po wysiłku.

Opiekun naukowy: dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

11.15

Aleksandra Budzisz

Czynniki różnicujące obraz ciała wśród osób podejmujących zróżnicowaną aktywność fizyczną.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

11.30

Roland Jagła, Monika Mielczarek

Instytut Kultury Fizycznej; Studenckie Koło Naukowe

Ocena składu ciała studentów PWSZ w Raciborzu

Opiekun pracy: dr Danuta Nowosielska-Swadźba

11.45

Szczepańska Justyna, Kamieniarz Anna, Słomka Kajetan, Juras Grzegorz

Katedra Motoryczności Człowieka (prof. Dr hab. G. Juras) Studenckie Koło Naukowe „Kinesis”

Funkcjonalny obszar stabilności w płaszczyźnie strzałkowej

Opiekun pracy:  dr Kajetan Słomka

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

12.00

Marcin Kantor, Michał Pawłowski

Katedra Motoryczności Człowieka (prof. Dr hab. G. Juras) Studenckie Koło Naukowe „Kinesis”

Współzależność pomiędzy równowagą funkcjonalną a dynamiczną u koszykarzy w wieku         16-18 lat.

Opiekun pracy:  dr Kajetan Słomka

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

12.15

Michał Pawłowski

Katedra Motoryczności Człowieka (prof. Dr hab. G. Juras) Studenckie Koło Naukowe „Kinesis”

Poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych i pamięci krótkotrwałej u szachistów

Opiekunowie pracy: dr hab. Grzegorz Juras prof. nadzw., dr Mariusz Furmanek

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

12.30

Miłosz Drozd

Katedra Teorii i Praktyki Sportu, „Sports Future” Studenckie Koło przy Katedrze Teorii i Praktyki Sportu

Porównanie wpływu tempa spadku mocy i poziomu mleczanu na poziom sportowy w wybranych sportach walki

Opiekun naukowy: dr hab. Adam Maszczyk, prof. nadzw.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

12.45

Monika Nawrocka

Katedra Teorii i Praktyki Sportu, „Sports Future” Studenckie Koło przy Katedrze Teorii i Praktyki Sportu

Analiza wyniku sportowego kobiet i mężczyzn w chodzie sportowym na dystansie 20 km: różnica płci od 1990 roku

Opiekun pracy:   dr hab. Adam Maszczyk, prof. Nadz.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

13.00

Justyna Szczepkowska, Roland Jagła

Katedra Instytut Kultury Fizycznej; Studenckie Koło Naukowe

 „Różnice w składzie masy ciała dziewcząt trenujących siatkówkę i piłkę ręczną w IX

Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach”

Opiekun pracy: dr Danuta Nowosielska -Swadżba

13.15

Łukasz Rutkowski, Piotr Wiśniewski, Mateusz Szczepaniak

Katedra Teorii i Praktyki Sportu, „Sports Future” Studenckie Koło przy Katedrze Teorii i Praktyki Sportu

Charakterystyka parametrów czołowych polskich zawodników dyscyplin „agressive inline skating, skatboarding, bmx”

Opiekun pracy:   dr inż. Robert Roczniok

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

SESJA PLENARNA 2

10.00

Anna Kamieniarz, Justyna Szczepańska, Damian Kania, Kajetan Słomka, Grzegorz Juras

Katedra Motoryczności Człowieka (prof. Dr hab. G. Juras) Studenckie Koło Naukowe „Kinesis”

Charakterystyka zmian wybranych parametrów posturograficznych podczas pokonywania przeszkody przez osoby z chorobą Parkinsona

Opiekun pracy: dr hab. Grzegorz Juras prof. nadzw.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

10.15

Białas Ewelina, Brańka Maciej

Katedra: Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii

Ocena symetrii wybranych mięśni brzucha.

Opiekun: dr hab. Michał Kuszewski prof. AWF

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

10.30

Borkiewicz Justyna, Rzeźnicka Izabela

Katedra Motoryczności Człowieka (prof. Dr hab. G. Juras) Studenckie Koło Naukowe „Kinesis”

Wpływ wibracji całego ciała w pozycji statycznej na stabilność postawy ciała i równowagę funkcjonalną

Opiekun pracy: dr K. Słomka

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

10.45

Julia Honkisz

Katedra Podstaw Fizjoterapii ; Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Anatomii

Gęstość tkanki kostnej u zawodniczek akrobatyki sportowej

Opiekun pracy: dr hab. Helena Stokłosa prof. nadzw.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

11.00

Katarzyna Kwiecińska, Karolina Daros

Katedra Podstaw Fizjoterapii; Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Anatomii

Postawa ciała a wiek menarche i sprawność fizyczna 14-15-letnich dziewcząt o zróżnicowanej aktywności fizycznej

Opiekun pracy:  dr hab. Helena Stokłosa prof. nadzw.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

11.15

Marta Borówka, Martyna Wieczorek

Studenckie Koło Naukowe przy Laboratorium Analizy Ruchu

Asymetria poziomu różnych rodzajów czucia w obrębie obręczy barkowej u osób zdrowych

Opiekun pracy: dr hab. Rafał Gnat prof. nadzw.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

11.30

Michał Tobor, Magdalena Konior

Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych; Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Nauk Fizjologiczno-Medycznych

Analiza urazów i kontuzji wśród wspinaczy sportowych i rekreacyjnych

Opiekun pracy:  dr n.med. Tomasz Kamiński

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

11.45

Monika Mielczarek, Justyna Szczepkowska

Instytut Kultury Fizycznej; Studenckie Koło Naukowe

Ocena wysklepienia stóp u dziewcząt w wieku 18 lat trenujących piłkę siatkową

Opiekun pracy: dr Danuta Zwolińska

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

12.00

Sebastian Bańkowski

Katedra:  Nauk Fizjologiczno-Medycznych; Studenckie Koło:  Biochemia w Praktyce

Wpływ stosowania ekstraktu z zielonej herbaty na wydolność tlenową i stan funkcjonalny błon komórkowych osób aktywnych

Opiekun pracy: dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. nadzw.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

12.15

Jacek Mielańczyk, Przemysław Dębski, Filip Lysko

Studenckie koło naukowe: Laboratorium Analizy Ruchu

Wpływ tapingu kinesioterapeutycznego stopy na stabilność posturalną i asymetrię obciążenia kończyn dolnych - Badanie pilotażowe

Opiekun naukowy: dr hab. Rafał Gnat prof. nadzw

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

12.30

Mateusz Budniak

Katedra: Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii

Ocena wiarygodności wybranych technik aktywacji głębokich mięśni brzucha w oparciu o badanie USG

Opiekun pracy: dr hab. Michał Kuszewski

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

12.45

Grzegorz Szlachta

Studenckie Koło Naukowe przy Laboratorium Analizy Ruchu

Wiarygodność pomiaru kątów koślawości oraz zgięcia stawu kolanowego podczas lądowania jednonóż za pomocą systemu BTS Smart

Opiekun pracy: dr hab. Rafał Gnat, prof. nadzw.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

13.00

Tomasz Janusz, Justyna Lasoń

Katedra Motoryczności Człowieka (prof. Dr hab. G. Juras) Studenckie Koło Naukowe „Kinesis”

Nieoczywisty efekt oczywistego ćwiczenia, czyli jak zmniejszyć stabilność
stawu kolanowego

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

13.15

Łysoń Jakub, Szewczyk Mateusz

Katedra Motoryczności Człowieka (prof. Dr hab. G. Juras); Studenckie Koło Naukowe „Kinesis”
WPŁYW TRENINGU JUDO NA STABILNOŚĆ FUNKCJONALNĄ I SIŁĘ KOŃCZYN DOLNYCH
Opiekun pracy: dr K. Słomka

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

13.30

Mateusz Szewczyk, Jakub Łysoń

Katedra Motoryczności Człowieka (prof. Dr hab. G. Juras); Studenckie Koło Naukowe „Kinesis”
RZETELNOŚĆ TESTU Y-BALANCE W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU JEGO WYKONANIA

Opiekun pracy: dr K. Słomka
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Komunikat 10.03.2016

OGÓLNOUCZELNIANA KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH 2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniach 18-19 maja 2016r. w miejscowości Ustroń w CENTRUM SZKOLENIOWO REKREACYJNYM PARK PONIWIEC organizowana będzie kolejna Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Streszczenia na konferencję proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2016. na adres r.roczniok@awf.katowice.pl. Szczegółowy harmonogram konferencji  po akceptacji nadesłanych abstraktów pojawi się na stronie 30.04.2016r. Koszt uczestnictwa w konferencji dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach to 30 zł. Kwotę tą należy wpłacić do 25.04.2016 w kasie AWF Katowice lub przelewem na konto numerze 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875 (AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Katowicach, ul. Mikołowska 72a)- z dopiskiem "koła naukowe-konferencja". W konferencji mogą uczestniczyć studenci studiujący na I, II i III stopniu studiów będący członkami Studenckich Kół Naukowych bądź doktorantami. Koszt uczestnictwa w konferencji studentów z innych uczelni to 200 zł. Kwotę tą należy wpłacić do 25.04.2016 w kasie AWF Katowice lub przelewem na konto numerze 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875 (AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Katowicach, ul. Mikołowska 72a)- z dopiskiem "koła naukowe-konferencja".

Miejsce organizacji konferencji: CENTRUM SZKOLENIOWO REKREACYJNE PARK PONIWIEC, 43-450 USTROŃ, ul. Lipowa 20.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00 dnia 18.05.2016 od sesji plenarnej szczególowy harmonogram zostanie podany 30.04.2016.

W cenie opłaty konferencyjnej jest zawarte są:

 • nocleg. 
 • w dniu przyjazdu pomiędzy sesjami plenarnymi obiad,
 • uroczysta kolacja, 
 • sniadanie w dniu wyjazdu,
 • wynajem 2 sal konferencyjnych,
 • korzystanie z krytego basenu z przeciwprądem,
 • sauna sucha,
 • grota solna,
 • siłownia.
 • bezpłatny dostęp do Wi-Fi
 • bezpłatny parking.

Wzorzec przygotowania streszczenia jest dostępny u Opiekunów SKN lub poniżej. Dokument powinien być przygotowany w formacie doc.

Wzór zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy konferencja AWF

Adam Kowalski

 

Analiza powiązań w aspekcie .......

Katedra ................................................

Studenckie Koło ..................................................................

Opiekun pracy:   ..............................................

Wstęp:  Teoria ................................

Cel pracy: Celem pracy jest rola teorii wzmocnionych zachowań dla treningu sportowego….

Materiał i metody: Analiza materiałów źródłowych…..

Wyniki: Kary i nagrody oddziaływują na postawę zawodników podczas treningu sportowego….

Wnioski: Elementy teorii wzmocnionych zachowań są silnie powiązane z treningiem sportowym….