Plany studiów i efekty kształcenia

Turystyka i Rekreacja:

Efekty kształcenia - studia I stopnia kierunek turystyka i rekreacja (pobierz)


Studia stacjonarne (plany na rok 2016/2017)

          I, II, III rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          I, II, III rok Pilot Wycieczek (pobierz)

Studia niestacjonarne (plany na rok 2016/2017)

            I, II, III rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
            I, II, III rok Pilot Wycieczek (pobierz)


Studia stacjonarne (plany na rok 2015/2016)

          I i II rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          I i II rok Pilot Wycieczek (pobierz)
          III rok (pobierz)

Studia niestacjonarne (plany na rok 2015/2016)

          I i II rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          I i II rok Pilot Wycieczek (pobierz)
          III rok (pobierz)


 

Studia stacjonarne (plany na rok 2014/2015)

          I rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          I rok Pilot Wycieczek (pobierz)
          II i III rok (pobierz)

Studia niestacjonarne (plany na rok 2014/2015)

          I rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          I rok Pilot Wycieczek (pobierz)
          II i III rok (pobierz)