Plany studiów i efekty kształcenia

Turystyka i Rekreacja:

Efekty kształcenia - studia II stopnia kierunek turystyka i rekreacja (pobierz)


Studia stacjonarne (plany na rok 2016/2017):

I i II rok - Trener osobisty (pobierz)
I i II rok - Turystyka aktywna (pobierz)

Studia niestacjonarne (plany na rok 2016/2017):

I i II rok - Trener osobisty (pobierz)
I i II rok - Turystyka aktywna (pobierz)


Studia stacjonarne (plany na rok 2015/2016):

I i II rok - Trener osobisty (pobierz)
I i II rok - Turystyka aktywna (pobierz)

Studia niestacjonarne (plany na rok 2015/2016):

I i II rok - Trener osobisty (pobierz)
I i II rok - Turystyka aktywna (pobierz)


Studia stacjonarne (plany na rok 2014/2015):

I rok - Trener osobisty (pobierz)
I rok - Turystyka aktywna (pobierz)
II rok (pobierz)

Studia niestacjonarne (plany na rok 2014/2015):

I rok - Trener osobisty (pobierz)
I rok - Turystyka aktywna (pobierz)
II rok (pobierz)