Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów

 1. prof. dr hab. Grzegorz Juras – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Romuald Szopa – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Adam Zając
 4. prof. dr hab. Jakub Taradaj
 5. dr Joanna Kantyka
 6. dr Piotr Halemba, doc. AWF
 7. mgr Alina Komorowska
 8. mgr Maria Wrona
 9. Kacper Oblizajek

Komisja Dydaktyki

 1. dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw. - przewodniczący
 2. dr hab. Krystyna Górna – Łukasik, prof. nadzw. – zastępca przewodniczącego
 3. dr Wiesław Garbaciak, doc. AWF
 4. dr hab. Krzysztof Sas - Nowosielski, prof. nadzw.
 5. prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz
 6. dr hab. Andrzej Hadzik, prof. nadzw.
 7. dr hab. Andrzej Myśliwiec
 8. dr hab. Stefan Nowak
 9. dr Krystyna Kwaśna, doc. AWF
 10. dr Władysław Szyngiera
 11. dr Piotr Halemba, doc. AWF
 12. dr Krzysztof Wilusz
 13. Sebastian Bańkowski

Komisja Organizacji i Rozwoju Uczelni

 1. prof. dr hab. Adam Zając - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Grzegorz Juras – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Andrzej Małecki
 4. dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw.
 5. prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz,
 6. prof. dr hab. Jakub Taradaj
 7. dr Wiesław Garbaciak, doc. AWF
 8. mgr Maria Wrona
 9. mgr Alina Komorowska
 10. dr Krzysztof Nowak
 11. Jacek Caban

Komisja Rozwoju Kadr, Nauki i Współpracy z Zagranicą

 1. dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. nadzw. – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki
 4. prof. dr hab. Grzegorz Juras
 5. prof. dr hab. Józef Langfort
 6. prof. dr hab. Edward Saulicz
 7. dr hab. Ewa Sadowska – Krępa, prof. nadzw.
 8. dr hab. Krzysztof Sas – Nowosielski, prof. nadzw.
 9. dr hab. Miłosz Czuba, prof. nadzw
 10. prof. dr hab. Romuald Szopa
 11. dr hab. Ilona Pokora, prof. nadzw.
 12. dr hab. Rafał Gnat, prof. nadzw.
 13. Mateusz Mleczko

Uczelniana Komisja Oceniająca

 1. dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. nadzw. przewodniczący
 2. dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. nadzw.
 3. dr hab. Małgorzata Grabara,
 4. dr hab. Zbigniew Nowak, prof. nadzw.
 5. dr Ryszard Jarząbek
 6. dr Joanna Kantyka
 7. mgr Sonia Trenda
 8. Daniel Ciesiulewicz

Komisja Orderów, Odznaczeń Państwowych i Resortowych dla Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. nadzw. - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki
 3. prof. dr hab. Kazimierz Górka
 4. dr hab. Władysław Mynarski, prof. nadzw.
 5. dr Monika Marszołek
 6. dr hab. Małgorzata Grabara
 7. dr hab. Andrzej Myśliwiec
 8. dr hab. Michał Kuszewski
 9. dr Łucja Płatek

Komisja Orderów, Odznaczeń Państwowych i Resortowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. dr Krzysztof Nowak - przewodniczący
 2. mgr Kornelia Czajor – zastępca przewodniczącego
 3. mgr Anna Malinowska
 4. mgr Zbigniew Gozdalski
 5. mgr Sonia Trenda
 6. dr Agnieszka Smykla
 7. mgr inż. Wojciech Zdziebło
 8. mgr Maria Wrona
 9. mgr Agnieszka Ardeńska

Komitet Wydawniczy

 1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki - przewodniczący
 2. dr hab. Władysław Mynarski, prof. nadzw. – zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. nadzw.
 4. prof. dr hab. Romuald Szopa
 5. prof. dr hab. Sławomir Mazur
 6. dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw.
 7. dr hab. Rafał Gnat, prof. nadzw.
 8. dr Piotr Halemba, doc. AWF

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 1. prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki. - przewodniczący
 2. dr hab. Michał Kuszewski
 3. dr hab. Jarosław Cholewa, prof. nadzw.
 4. dr hab. Stefan Nowak
 5. dr Krystyna Kwaśna, doc. AWF
 6. dr Małgorzata Michalczyk
 7. Paweł Łuczak
 8. Sebastian Bańkowski
 9. Gabriela Telega

Komisja dyscyplinarna dla studentów

 1. dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. nadzw.
 2. dr hab. Piotr Król, prof. nadzw.
 3. dr Grzegorz Mikrut
 4. dr Dorota Groffik
 5. Daniel Ciesiulewicz
 6. Adrian Dziedzic
 7. Gabriela Telega

Komisja odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów

 1. dr hab. Krzysztof Sas – Nowosielski, prof. nadzw.
 2. dr Joanna Cieślińska - Świder
 3. dr Marcin Hyski
 4. dr hab. Małgorzata Grabara
 5. Patrycja Leśniewska
 6. Mateusz Mleczko
 7. Maciej Brańka

Komisja dyscyplinarna dla Uczestników Studiów Doktoranckich

 1. dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw.
 2. dr Dorota Olex - Zarychta
 3. dr Agnieszka Pasternak
 4. dr hab. Michał Kuszewski
 5. mgr Joanna Śrubarczyk
 6. mgr Magdalena Solich
 7. mgr Oskar Placek

Odwoławcza Komisja dyscyplinarna dla Uczestników Studiów Doktoranckich

 1. dr hab. Kazimierz Mikołajec, prof. nadzw.
 2. dr hab. Jarosław Cholewa, prof. nadzw.
 3. prof. dr hab. Jakub Taradaj
 4. dr Krzysztof Cieślikowski
 5. mgr Karol Bar
 6. mgr Anna Gniezińska
 7. mgr Paula Socha