Senat

SENAT I KOMISJE SENACKIE

Skład senatu AWF Katowice na kadencję 2012 – 2016

 1. dr hab. Zbigniew Nowak, prof. nadzw. AWF Katowice
 2. dr hab. Edward Saulicz, prof. nadzw. AWF Katowice
 3. prof. dr hab. Józef Langfort
 4. prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki
 5. dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski, prof. nadzw. AWF Katowice
 6. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz, prof. nadzw. AWF Katowice
 7. dr hab. Janusz Ślusarczyk, prof. nadzw. AWF Katowice
 8. dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw. AWF Katowice
 9. dr Krystyna Kwaśna
 10. dr Andrzej Żurawik
 11. dr Joanna Kantyka
 12. dr Krzysztof Nowak
 13. stud. Joanna Śrubarczyk
 14. stud. Karol Bar
 15. stud. Grażyna Falisz;
 16. stud. Oskar Kozikiewicz
 17. stud. Monika Mraczek
 18. mgr Piotr Rodak

Osoby zapraszane:

 1. dr Bartłomiej Szade - ZNP Pracowników AWF Katowice
 2. mgr Katarzyna Gołaszewska
 3. mgr Ewa Horczyńska NSZZ Solidarność Pracowników AWF Katowice
 4. mgr Maciej Górski - Kanclerz
 5. mgr Maria Wrona - Kwestor .