Formularz zgłoszeniowy - studia - Erasmus +

Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019

Wysyłając formularz Kandydat potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ w AWF Katowice.

Wymagana nazwa pliku: nazwisko_imię.jpg/gif/png
W przypadku studiów: licencjackich 1,2 lub 3; magisterskich 1 lub 2; doktoranckich 1,2,3 lub 4