Konto bankowe - Erasmus +

Proszę podać dane bankowe, które posłużą do przelewu stypendium Erasmus+.

Zalecane jest posiadanie konta bankowego w walucie EURO
Do sprawdzenia na stronach internetowych Pani/Pana banku