Koszty i terminy zgłoszeń


do dnia konferencji

studenci AWF
150 zł 
100zł 

tytuł wpłaty: konferencja plywanie  oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji!!!

Przejdź do formularza rejestracyjnego

 

W cenie konferencji organizator zapewnia:

  • materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa
  • przerwa kawowa
  • obiad

Należność za udział w konferencji płatna przelewem bankowym:

KS AZS AWF Katowice

ul. Mikołowska 72a

40-065 Katowice

Nr rachunku: 40 1020 2313 0000 3102 0019 7293


Faktury: faktury w trakcie konferencji otrzymają tylko ci uczestnicy, którzy wypełnią pole z danymi w formularzu zgłoszeniowym. Pozostałym osobom będą przekazywane sukcesywnie pocztą.

!!! błędnie podane dane do faktury skutkują koniecznością przepisania jej i przesłaniem w terminie późniejszym.