Program

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA dla nauczycieli, instruktorów i trenerów pływania

„WYBRANE PROBLEMY TRENINGU PŁYWACKIEGO”

KATOWICE 06.05.2017

Program Konferencji

Godzina

Tematyka konferencji

Wykładowca

800 – 900

Rejestracja uczestników – Nowa Hala AWF Katowice

I część – Aula AWF Katowice (budynek główny)

900 – 915

Uroczyste otwarcie konferencji.

Rektor AWF Adam Zając,

Prezes PZP Paweł Słomiński

915 – 1045

Relacja trener-zawodnik: rola trenera w budowaniu efektywnej współpracy i motywacji zawodnika - część I. 

Joanna Budzis

1045 – 1200

Wieloletni proces rozwoju zawodnika - część I.

Przemysław Czoków

1200 – 1215

Przerwa kawowa

1215 – 1330

Wieloletni proces rozwoju zawodnika - część I.

Paweł Wołkow

1330 – 1500

Obiad – restauracja akademicka

II część – Aula AWF Katowice (budynek główny) i Nowa Hala AWF Katowice – Pływalnia

1500 – 1630

Relacja trener-zawodnik: rola trenera w budowaniu efektywnej współpracy i motywacji zawodnika - część II. 

Joanna Budzis

1645 – 1815

Wieloletni proces rozwoju zawodnika - część II (praktyka).

Przemysław Czoków

1815 – 1830

Przerwa kawowa

1830 – 2000

Wieloletni proces rozwoju zawodnika - część II (praktyka).

Paweł Wołkow

2000 – 2015

Dyskusja – pytania do prelegentów.

Joanna Budzis, Paweł Wołkow,

Przemysław Czoków

2015 – 2030

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Rektor AWF Adam Zając,

Prezes PZP Paweł Słomiński