Termin i miejsce

Miejsce konferencji: Pływalnia- Nowa Hala AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a, Katowice

Termin konferencji: 06.05.2017