Zgłoszenie udziału w konferencji "Wybrane problemy treningu pływackiego"

Wypełnienie i przesłanie formularza jest  jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez organizatora konferencji w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997. Dane powyższe mogą być wykorzystane przez organizatora do korespondencji i statystyki. Twoje dane osobowe mogą być przekazane instytucjom współpracujących z organizatorami na podstawie stosownych umów. Masz prawo do wglądu i zmiany swoich danych.

Wysyłając niniejsze zgłoszenie uczestnik konferencji wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku (w firme zdjęć oraz materiału wideo realizowanych w czasie konferencji).

Przy wpłacie po 28 kwietnia należy po okazać dowód wpłaty podczas rejestracji w dniu konferencji, można również dokonywać wpłaty na miejscu, w dniu konferencji.
Wybierz jedną opcję, jednak PAMIĘTAJ, że po dokonaniu wpłaty nie możesz zmienić swojego wyboru!!!