Plany studiów i efekty kształcenia

Wychowanie Fizyczne:

Efekty kształcenia - studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne (pobierz)

Stacjonarne studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne (plany na rok 2016/2017)
            I, II i III rok (pobierz)


Stacjonarne studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne (plany na rok 2015/2016)
            I, II i III rok (pobierz)


Stacjonarne studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne (plany na rok 2014/2015)
            I i II rok (pobierz)
            III rok (pobierz)

Niestacjonarne studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne (plany na rok 2014/2015)

           III rok (pobierz)


Studia stacjonarne (plany na rok 2013/2014) 
              I rok (pobierz)
              II rok (pobierz)
              III rok WF i EdB (pobierz)
              III rok WF i GK (pobierz)
              III rok WF i PRZYRODA (pobierz)

  Studia niestacjonarne (plany na rok 2013/2014):      
              II rok (pobierz)     
              III rok WF i EdB (pobierz)
              III rok WF i GK (pobierz)
              III rok WF i PRZYRODA (pobierz)


Studia stacjonarne (plany na rok 2012/2013):
              I rok (pobierz)
              II i III rok WF i GK (pobierz)
              II i III rok WF i EdB (pobierz)
              II i III rok WF i Prz. (pobierz)

Studia niestacjonarne (plany na rok 2012/2013):
             I rok (pobierz
             II i III rok WF i GK (pobierz)
             II i III rok WF i EdB (pobierz)
             II i III rok WF i Prz. (pobierz)


Studia stacjonarne (plany na rok 2011/2012):

I i II rok ( Gimnastyka Korekcyjna ) (pobierz)
III rok ( Gimnastyka Korekcyjna ) (pobierz)
I i II rok ( Edukacja dla Bezpieczeństwa ) (pobierz)
III rok ( Edukacja dla Bezpieczeństwa ) (pobierz)
I i II rok ( Przyroda ) (pobierz)
III rok ( Przyroda ) (pobierz)

Studia niestacjonarne (plany na rok 2011/2012):

I i II rok ( Edukacja dla Bezpieczeństwa ) (pobierz)
III rok ( Edukacja dla Bezpieczeństwa ) (pobierz)
III rok ( Przyroda ) (pobierz)
I i II rok ( Przyroda ) (pobierz)
III rok ( Gimnastyka Korekcyjna ) (pobierz)
I i II rok ( Gimnastyka Korekcyjna ) (pobierz)


Studia stacjonarne (plany na rok 2010/2011):

I i II rok ( Przyroda ) (pobierz)
I i II rok ( Edukacja dla Bezpieczeństwa ) (pobierz)
II i III rok ( Gimnastyka korekcyjna ) (pobierz)

Studia niestacjonarne (plany na rok 2010/2011):

I i II rok ( Przyroda ) (pobierz)
I i II rok ( Edukacja dla Bezpieczeństwa ) (pobierz
II i III rok ( Gimnastyka korekcyjna ) (pobierz)