Plany studiów i efekty kształcenia

Wychowanie fizyczne

Efekty kształcenia - studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne (pobierz)

 

Stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne (plany na rok 2016/2017):
I i II rok (pobierz)

Niestacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne (plany na rok 2016/2017):

I i II rok (pobierz)


Stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne (plany na rok 2015/2016):
I i II rok (pobierz)

Niestacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne (plany na rok 2015/2016):

I i II rok (pobierz)


Stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne (plany na rok 2014/2015):
I i II rok (pobierz)

Niestacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne (plany na rok 2014/2015):

I i II rok (pobierz)


Studia stacjonarne (plany na rok 2013/2014):
I i II rok (pobierz)
Studia niestacjonarne (plany na rok 2013/2014):
I i II rok (pobierz)


Studia stacjonarne (plany na rok 2012/2013):
I rok- 3 semestralne (pobierz)
I rok- 4 semestralne (pobierz)
II rok WF (pobierz)
II WF i EdB (pobierz)
Studia niestacjonarne (plany na rok 2012/2013):
I rok- 3 semestralne (pobierz)
I rok- 4 semestralne (pobierz)
II rok  WF (pobierz)
II rok WF i EdB (pobierz)


Studia stacjonarne (plany na rok 2011/2012):
I i II rok (pobierz)
I i II rok (Edukacja dla bezpieczeństwa) (pobierz)
Studia niestacjonarne (plany na rok 2011/2012):
I i II rok (pobierz)
I i II rok ( Edukacja dla bezpieczeństwa) (pobierz)


Studia stacjonarne (plany na rok 2010/2011):
I i II rok (pobierz)
I i II rok (Edukacja dla bezpieczeństwa) (pobierz)
Studia niestacjonarne (plany na rok 2010/2011):
I i II rok (pobierz)
I i II rok ( Edukacja dla bezpieczeństwa) (pobierz)