Przedmioty do wyboru

Informuję, że studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych deklarują przedmiot do wyboru w USOS.