UWAGA

Studenci i doktoranci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, rektora, specjalnego, zapomogi) proszeni są w trybie pilnym o wpisanie do USOSweb w zakładce moje studia-płatności swojego rachunku bankowego (tego samego, który został wpisany na wniosku).