ZMIANA TERMINU ZAPISU NA PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU DLA II STOPNIA

W związku ze zmianą listy przedmiotów do swobodnego wyboru zapisy dla studentów studiów II stopnia rozpoczną się w czerwcu.