Historia

Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach został utworzony w roku 2004 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Nr 22 z dnia 11 sierpnia 2004 roku). Wydział powstał na bazie Instytutu Fizjoterapii, w skład którego wchodziły dwie katedry: Katedra Fizjoterapii i Katedra Rehabilitacji. Pierwszym dziekanem Wydziału Fizjoterapii w latach 2004-2008 był prof. dr hab. Andrzej Markiewicz. W roku 2008 nowym dziekanem Wydziału na kadencję 2008-2012 został wybrany prof. dr hab. Cezary Kucio.