JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FIZJOTERAPII

Pełnomocnik Dziekana Fizjoterapii ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Piotr Król prof. nadzw. AWF

 

raporty dotyczące jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia