Stypendia

Link do pomocy materialnej dla studentów: akty prawne

http://www.awf.katowice.pl/strona/pomoc-materialna

Zaświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na innym kierunku

http://www.awf.katowice.pl/strona/pomoc-materialna