Sylabusy

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE:

 

A1 JĘZYK OBCY

A3 PSYCHOLOGIA

A4 PSYCHOLOGIA KLINICZNA

A5 PEDAGOGIKA

A6 PEDAGOGIKA SPECJALNA

A8 ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA

A9 ANATOMIA NA ŻYWYM CZŁOWIEKU

A10 BIOLOGIA MEDYCZNA

A12 BIOCHEMIA

A13 BIOFIZYKA

A14 BIOMECHANIKA

A15 BIOMECHANIKA KLINICZNA

A18 PATOLOGIA OGÓLNA

A20 FARMAKOLOGIA W FIZJOTERAPII

A23 BIOETYKA

A28 EKONOMIA I SYSTEMY ZDROWIA

A29 ZARZĄDZANIE I MARKETING

A30 TRENING SPORTOWY

A33 FIZYKOTERAPIA

A34 TERAPIA MANUALNA

A36 FIZJOTERAPIA OGÓLNA

A37 WYROBY MEDYCZNE

A39 METODY SPECJALNE FIZJOTERAPII

A41 ADAPTOWANA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

A45 STATYSTYKA

A47 WPROWADZENIE DO DIAGNOSTYKI FUKCJONALNEJ W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

A52 WPROWADZENIA DO PROGRAMOWANIA REHABILITACJI W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU

A53 WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA REHABILITACJI W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

 

MODUŁ KLINICZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII:

 

B1-4 KLINICZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII

 

MODUŁ: FIZJOTERAPIA KLINICZNA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU:

 

B6 FKDNR ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA

B8 FKDNR REUMATOLOGIA

B9 FKDNR NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA

B10 FKDNR FIZJOTERAPIA W WIEKU ROZWOJOWYM

 

MODUŁ: FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH:

 

B13 FWCHW KARDIOLOGIA i KARDIOCHIRURGIA

B17 FKWCHW PEDIATRIA

B18 FKWCHW GERIATRIA

 

AUTORSKA OFERTA UCZELNI:

 

C1 AKTYWNA REHABILITACJA

C2 REHABILITACJA W WODZIE

C5 ODNOWA BIOLOGICZNA I SPA

C7 ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI TKANEK DLA POTRZEB FIZJOTERAPII

C8 FIZJOTERAPIA W SPORCIE

C9 ERGONOMIA OGÓLNA I KLINICZNA

C10 LABORATORIUM ANALIZY FUNKCJONALNEJ NARZĄDU RUCHU

C12 PSW - PODSTAWY KYNOTERAPII

C12 PSW - PROGRAMOWANIE FIZJOTERAPII W OPARCIU O METODY SPECJALNE

C12 PSW - SPRZĘŻENIA ZWROTNE W FIZJOTERAPII

C12 PSW - WSPINACZKA HALOWA

C12 PSW - JĘZYK MIGANY

 

 

MODUŁ: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

 

D2 PRAKTYKA ASYSTENCKA WDROŻENIOWA

D3 PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII I FIZYKOTERAPII

D4 PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ DZIECI I DOROSŁYCH I

D5 PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ DZIECI I DOROSŁYCH II

D6 PRAKTYKA ZAWODOWA