Władze

 

 

Dziekan Wydziału Fizjoterapii
prof. dr hab. Jakub Taradaj 
konsultacje: po umówieniu spotkania(tel. 668613945) 
e-mail: j.taradaj@awf.katowice.pl

Prodziekan ds. nauki Wydziału Fizjoterapii
dr hab. Rafał Gnat prof. nadzw. AWF
konsultacje: środa: 14.30-16.00; tel. 32 207 5126

 

Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Fizjoterapii
dr n. k.f. Krystyna Kwaśna, doc.AWF; tel: 32-207-5350
Konsultacje: wtorek 14:00 - 15:00; czwartek  10:00 - 12:00
e-mail: k.kwasna@awf.katowice.pl

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizjoterapii
dr hab. n.k.f. Andrzej Myśliwiec prof. nadzw. AWF: tel. 32 207 53 44
Konsultacje: wtorek 10:00 - 12:00; czwartek 9:00 - 10:00

 

RADA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

 1. Prof. dr hab. Jakub Taradaj – Dziekan
 2. Dr hab. Rafał Gnat prof. nadzw. AWF - Prodziekan
 3. Dr hab. Andrzej Myśliwiec prof. nadzw. AWF - Prodziekan
 4. Dr Krystyna Kwaśna doc.AWF – Prodziekan
 5. Prof. dr hab. Andrzej Małecki
 6. Prof. dr hab. Józef Opara
 7. Prof. dr hab. Edward Saulicz
 8. Prof. dr hab. Michał Toborek
 9. Dr hab. Krzysztof Ficek prof. nadzw. AWF
 10. Dr hab. Henryk Knapik prof. nadzw. AWF
 11. Dr hab. Bogdan Koczy prof. nadzw. AWF
 12. Dr hab. Piotr Król prof. nadzw. AWF
 13. Dr hab. Cezary Kucio prof. nadzw. AWF
 14. Dr hab. Małgorzata Matyja prof. nadzw. AWF
 15. Dr hab. Zbigniew Nowak prof. nadzw. AWF
 16. Dr hab. Michał Kuszewski
 17. Dr Joanna Cieślińska Świder
 18. Mgr Barbara Całka
 19. Łukasz Bielecki - Student
 20. Gabriela Telega - Studentka
 21. Maciej Brańka - Student
 22. Katarzyna Buczak-Studentka
 23. Anna Lewandowska-Studentka
 24. Ewelina Białas-Studentka

Osoby z głosem doradczym

 1. przedstawiciele związków zawdowych ZNP
 2. przedstawiciele związków zawodowych Solidarność