UWAGA STUDENCI - przedłużenie sesji

UWAGA STUDENCI -przedłużenie sesji

Przypominamy, że na Wydziale Wychowania Fizycznego podania o przedłużenie sesji  należy składać drogą elektroniczną przez program USOS WEB.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1. Zalogowanie się do programu USOS WEB
  2. Wybranie zakładki   DLA STUDENTA
  3. Wybranie zakładki   MOJE STUDIA
  4. Wybranie  z menu (po lewej stronie)   PODANIA

Przy wypełnianiu wniosku należy wymienić przedmioty, z których student nie uzyskał jeszcze zaliczenia i podać powód braku zaliczenia.

Po złożeniu podania należy poczekać na decyzję Dziekana, która będzie widoczna w zakładce odpowiedzi.

Podanie należy wydrukować i przedstawić prowadzącemu odpowiedni przedmiot.

W przypadku negatywnej odpowiedzi Dziekana należy skontaktować się z odpowiednim dziekanatem w celu wyjaśnienia i dostarczenia odpowiedniej dokumentacji.