Dyplomowanie

 


Zasady i tryb dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich oraz wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) na Wydziale Wychowania Fizycznego

 

NOWE UCHWAŁY!!!!

Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) na Wydziale Wychowania Fizycznego (pobierz)

Uchwała Nr RWWF-1-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego (pobierz)


Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach licencjackich (pobierz)

Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 18 grudnia 2007 w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) (pobierz)

Opinia Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie programu studiów pierwszego stopnia w części dotyczącej sposobu zakończenia studiów (pobierz)