Dyżury i kontakt


DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

dr Wiesław Garbaciak doc.
Pokój 3b 


Konsultacje:

poniedziałek - 7.30 - 9.00

czwartek      - 8.30 - 10.00

Dyżur:

wtorek          - 7.30 - 8.30

czwartek      - 10.00 - 11.00


PRODZIEKANI

Prodziekan ds. studiów I stopnia Kierunek Wychowanie Fizyczne i IPPS
dr Krzysztof Wilusz
Pokój nr 4a
Konsultacje:
Poniedziałek 9:30 - 10:30, Piątek 12:30- 13:30

Prodziekan ds. studiów II stopnia Kierunek Wychowanie Fizyczne oraz I stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja
dr inż. Robert Roczniok
Pokój nr 5a
Konsultacje:  wtorek 10:00 -11:00

Prodziekan ds. studiów I stopnia
Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Sport

dr Marek Zawartka
Pokój nr 5b
Konsultacje: wtorek 11:30 - 12:30

Prodziekan ds. studiów II stopnia Kierunek Turystyka i Rekreacja oraz Trener Osobisty z Dietetyką Sportową oraz studiów I stopnia Aktywność Fizyczna i Żywienie w Zdrowiu Publicznym
dr Agnieszka Nawrocka
Pokój nr 6
Konsultacje
wtorek  13:00 – 14:00

Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego ds. nauki
dr hab. Ilona Pokora prof. nadzw.
Pokój nr 8a
Konsultacje:
Poniedziałek  9:30 - 10:30
Czwartek 11:00- 12:30


Kierownik Dziekanatu

mgr Magdalena Dudek
Pokój 3a
tel. (032) 207 52 71
adres e-mail: m.dudek@awf.katowice.pl    


Sekretariat Wydziału Wychowania Fizycznego

Pokój nr 3

mgr Joanna Siedlak-Frydecka
 tel. (032) 207 52 56
 adres e-mail: j.siedlak@awf.katowice.pl                                                                                                                                                                                          


Zespół ds. IPPS studia I stopnia kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Sport

Pokój nr 3
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30 - 12:00; 12:30 - 14:00

Dyżur w sobotę 01.12.2018r. w godzinach 9:00 - 13:00.

mgr Dotora Czapiewska
tel. (032) 207 52 56
adres e-mail: d.czapiewska@awf.katowice.pl


Zespół ds. Studiów I stopnia kierunek Wychowanie Fizyczne oraz I stopnia kierunek Sport

Pokój 4
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30 - 12:00; 12:30 - 14:00

Sobota: nieczynne

Barbara Zakowicz
tel. (032) 207 51 43
adres e-mail: b.zakowicz@awf.katowice.pl

Lidia Wójcik
tel. (032) 207 51 43
adres e-mail: l.wojcik@awf.katowice.pl


Zespół ds. studiów II stopnia kierunek Wychowanie Fizyczne i Trener Osbisty z Dietetyką Sportową oraz I stopnia kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Pokój nr 5

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30 - 12:00; 12:30 - 14:00
Sobota: 9:00-13:00 dyżur -  12,19,26  stycznia   2019 r.

lic.Katarzyna Nowotarska
bezpieczeństwo wewnętrzne tel. - (032) 207 54 32
adres e-mail: k.nowotarska@awf.katowice.pl

Justyna Wróbel
wychowanie fizyczne oraz trener osobisty z dietetyką sportową tel. - (032) 207 51 31
adres e-mail: j.wrobel@awf.katowice.pl


Zespół ds. Studiów I i II stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja, I stopnia kierunek Aktywność Fizyczna i Żywienie w Zdrowiu Publicznym oraz IPPS II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz IPPS I stopnia (BW, AFIŻ, TiR)

Pokój nr 6

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30 - 12:00; 12:30 - 14:00

Sobota: 9:00-13:00 dyżur -  19,26 stycznia 2019 r.

Turystyka i Rekreacja I stopień oraz IPPS I stopień (BW, AFiŻ, TiR)
mgr Radosław Ardeński
tel. (032) 207 52 24
adres e-mail: r.ardenski@awf.katowice.pl

Turystyka i Rekreacja II stopień, IPPS II stopień.
Katarzyna Raif
tel. (032) 207 52 62
adres e-mail: k.raif@awf.katowice.pl

Aktywność Fizyczna i Żywienie w Zdrowiu Publicznym I stopień
Beata Pisula
tel. (032) 207 52 62
adres e-mail: b.pisula@awf.katowice.pl


Studia doktoranckie i postępowania awansowe
Pokój nr 8

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 11:30; 12:00 - 14:00

Studia doktoranckie Ewelina Wilusz
tel. (032) 207 51 27
adres e-mail: e.wilusz@awf.katowice.pl

Postępowania awansowe mgr Renata Kłosowska
tel. (032) 207 51 27
adres e-mail: r.klosowska@awf.katowice.pl


Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki
Pokój nr 220 A
Konsultacje:
Środa 15:00- 16:30


Praktyki studenckie Stara hala  
Pokój nr 3 SH
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30 - 12:00; 12:30 - 14:00
mgr Ewa Bester
tel. (032) 207 53 56
adres e-mail: e.bester@awf.katowice.pl