Kierunek AFiZwZP

Problematyka prac licencjackich (pobierz)

Informacje dla studentów (pobierz)

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (pobierz)

Fiszka bibliograficzna (pobierz)

Karta obiegowa (pobierz)

Zgoda na monitorowanie absolwenta (pobierz)

Zagadnienia egzaminu licencjackiego dla kierunku Aktywność Fizyczna i Żywienie w Zdrowiu Publicznym (pobierz)