Pracownicy

1.  Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej

                        - kierownik dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski, prof. nadzw.

a. Zakład Historii, Filozofii i Socjologii – kierownik dr Dorota Pawlik

            - dr Dorota Pawlik,

            - prof. dr hab. Andrzej Noras,

            - dr Tomasz Dubrawski.

b. Zakład Pedagogiki i Psychologii – kierownik dr Joanna Ogrodnik

            - dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski, prof. nadzw.,

            - dr Joanna Ogrodnik,

            - dr Ewa Przybyła,

            - dr Jan Basiaga,

            - mgr Iwona Łukasik,

            - mgr Marcin Ponczek.

c. Zespół Lingwistyki Stosowanej

            - mgr Iwona Olczyk,

            - mgr Renata Stachurska.

2.  Katedra Sportów Indywidualnych

                        – kierownik dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. nadzw.

a. Zakład Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych – kierownik dr Ryszard Grzywocz.

            - prof. dr hab. Stanisław Socha,

            - dr hab. Teresa Socha, prof. nadzw.,

            - dr Ryszard Grzywocz,

            - dr Bartłomiej Szade,

            - dr Tomasz Skowronek,

            - dr Ronald Mehlich,

            - dr Marzena Paruzel-Dyja,

            - mgr Janusz Krężelok,

            - mgr Iwona Krupa.

b. Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego – kierownik dr Alicja Stachura.

            - dr Alicja Stachura,

            - dr Łucja Płatek,

            - dr Andrzej Żurawik,

            - dr Henryk Pietrzak,

            - dr Jakub Karpiński,

            - dr Wojciech Rejdych,

            - mgr Michał Skóra,

            - dr Robert Wilk.

c. Zakład Gimnastyki, Tańca I Fitnessu – kierownik dr Krzysztof Wilusz.

            - dr Lidia Kuba,

            - dr Renata Firak,

            - dr Magdalena Głowacka,

            - dr Krzysztof Wilusz

            - dr Paweł Kamiński,

            - dr Jerzy Trzaska,

            - dr Artur Fredyk,

            - mgr Bożena Kowalik,

            - mgr Angelika Torbus.

3.  Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych

                        – kierownik prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki.

a. Zakład Fizjologii – kierownik dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. nadzw.

            - dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. nadzw.,

            - dr hab. Ilona Pokora, prof. nadzw.,

            - dr Beata Manowska,

            - dr Katarzyna Nierwińska,

            - dr Anna Stolecka-Warzecha,

            - dr Ewelina Smol.

b. Zakład Biochemii – kierownik dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. nadzw.

            - prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki,

            - prof. dr hab. Barbara Suleja-Kłapcińska,

            - dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. nadzw.

            - dr Sławomir Jagsz.

c. Zakład Biomedycznych Podstaw Aktywności Ruchowej – kierownik dr Tomasz Kamiński.

            - prof. dr hab. Jan Pilch,

            - dr Elżbieta Kamińska,

            - dr Agnieszka Kargul,

            - dr Tomasz Kamiński,

            - dr Krzysztof Malewski,

            - mgr Daria Baron-Kaczmarek.

4.  Katedra Teorii I Praktyki Sportu

                        – kierownik prof. dr hab. Adam Zając.

a. Zakład Teorii Sportu – kierownik dr hab. Miłosz Czuba, prof. nadzw.,

            - prof. dr hab. Adam Zając,

            -dr hab. Miłosz Czuba, prof. nadzw.,

            - dr Dagmara Gerasimuk,

b. Zakład Metodologii, Statystyki i Informatyki – kierownik dr hab. Adam Maszczyk, prof. nadzw..

            - dr hab. Adam Maszczyk, prof. nadzw.,

            - dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. nadzw.

            - dr  inż. Robert Roczniok,

            - dr Przemysław Pietraszewski,

            - dr Damian Herman.

c. Zakład Treningu Sportowego – kierownik dr Michał Wilk.

            - dr Michał Wilk,

            - dr Barbara Olsza,

            - dr Artur Gołaś,

            - dr Jakub Chycki,

            - dr Karina Nowak,

            - dr Wojciech Olsza,

            - dr Aleksandra Żywicka,

            - dr Michał Morys,

            - mgr Maciej Kostrzewa,

d. Zakład Żywienia i Suplementacji – kierownik prof. dr hab. Józef Langfort.

            - prof. dr hab. Józef Langfort,

            - dr Małgorzata Michalczyk,

            - dr Grzegorz Zydek.

5.  Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

                        – kierownik dr hab. Krystyna Górna-Łukasik, prof. nadzw.

a. Zakład Teorii Wychowania Fizycznego – kierownik dr Wiesław Garbaciak, doc.,

            - dr Wiesław Garbaciak, doc.,

            - prof. dr hab. Karel Frömel,

            - dr Monika Marszołek,

b. Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego – kierownik dr Krzysztof Skalik, doc.

            - dr hab. Krystyna Górna-Łukasik, prof. nadzw.,

            - dr Krzysztof Skalik, doc.,

            - dr Dorota Groffik,

            - dr Dorota Olex-Zarychta,

            - dr Beata Juras.

c. Zakład Korekcji Wad Postawy – kierownik dr hab. Krystyna Gawlik, prof. nadzw.,

            - prof. dr h ab. Jan Ślężyński,

            - dr hab. Krystyna Gawlik, prof. nadzw.,

            - dr Anna Walaszczyk-Iskra,

            - dr Diana Celebańska.

d. Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej – kierownik dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. nadzw.

            - dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. nadzw.,

            - dr Izabela Zając-Gawlak,

            - dr Dariusz Pośpiech.

6.  Katedra Zespołowych Gier Sportowych

                        – kierownik prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz.

a. Zakład Piłki Ręcznej – kierownik dr Jolanta Diaczuk.

            - prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz,

            - dr Jolanta Diaczuk,

            - dr Ryszard Jarząbek,

            - dr Zbigniew Pawelak.

b. Zakład Piłki Siatkowej – kierownik dr Grzegorz Grządziel, doc.,

            - dr Grzegorz Grządziel, doc.,

            - dr Jarosław Bodys,

            - dr Dorota Szade,

            - mgr Barbara Nowak.

c. Zakład Koszykówki – kierownik dr hab. Kazimierz Mikołajec, prof. nadzw.

            - dr hab. Kazimierz Mikołajec, prof. nadzw.

            - dr Adam Kubaszczyk,

            - dr Ryszard Litkowycz.

d. Zakład Piłki Nożnej – kierownik dr Władysław Szyngiera.

            - dr Władysław Szyngiera,

            - dr Robert Góralczyk,

            - mgr Marcin Oślizło,

            - mgr Paweł Grycmann,

            - mgr Antoni Piechniczek,

            - mgr Janusz Kowalski.

7.  Katedra Motoryczności Człowieka

                        – kierownik dr hab. Grzegorz Juras, prof. nadzw.

a. Zakład Antropomotoryki – kierownik dr Bogusława Gierat.

            - dr hab. Grzegorz Juras, prof. nadzw.,

            - dr Bogusława Gierat,

            - dr Kajetan Słomka,

            - dr Mariusz Furmanek,

            - prof. Slobodan Jaric – profesor wizytujący

b. Zakład Biomechaniki – kierownik dr hab. Bogdan Bacik, prof. nadzw.

            - prof. dr hab.  Janusz Błaszczyk,

            - dr hab. Henryk Król, prof. nadzw.,

            - dr hab. Bogdan Bacik, prof. nadzw.,

            - dr Grzegorz Sobota,

            - dr inż. Monika Beck. (1/2 etatu)

8.  Katedra Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej

                        – kierownik dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw.

a. Zakład Turystyki Aktywnej i Przygodowej – kierownik dr Artur Magiera

            - dr Artur Magiera,

            - dr Ewa Wyszkowska,

            - mgr Katarzyna Jakubik,

            - mgr Oskar Placek.

b. Zakład Teoretycznych Podstaw Turystyki – kierownik dr Gerard Kosmala

            - dr Gerard Kosmala,

            - dr hab. Rajmund Tomik, prof. nadzw.,

            - dr Aleksandra Vierek.

c. Zakład Gospodarki Sportowej i Turystycznej – kierownik dr hab. Andrzej Hadzik, prof. nadzw.

            - dr hab. Andrzej Hadzik, prof. nadzw.,

            - dr Danuta Żylak,

            - dr inż. Jakub Ryśnik.

d. Zakład Aktywności Fizycznej i Profilaktyki Zdrowia – dr Agnieszka Nawrocka

            - dr Agnieszka Nawrocka,

            - dr hab. Władysław Mynarski, prof. nadzw.,

            - dr Michał Rozpara,

            - dr Jacek Polechoński,

            - mgr Maria Niestrój-Jaworska,

            - mgr Arkadiusz Mynarski.

e. Zakład Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej – dr hab. Małgorzata Grabara

            - dr hab. Małgorzata Grabara,

            - dr hab. Jarosław Cholewa, prof. nadzw.,

            - prof. dr hab. Janusz Iskra,

            - mgr Bożena Wołkowycka,

            - mgr Aneta Powerska-Didkowska,

            - dr Małgorzata Dębska,

            - mgr Rafał Kudrys (1/2 etatu),

            - mgr Piotr Rzetecki (1/3 etatu),

            - mgr A. Bieniec-Wąsowicz (1/2 etatu),

            - mgr Paweł Didkowski (1/2 etatu).

f. Zakład Terenowych Form Aktywności Fizycznej – kierownik dr Adam Staszkiewicz

            - dr Adam Staszkiewicz,

            - dr Katarzyna Górska,

            - mgr Michał Starzyński,

            - mgr Krzysztof Traczyk,

            - mgr Lesław Wykrota (1/2 etatu).

9.  Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego

                        – kierownik dr Marek Zawartka.

a. Zakład Zarządzania Kryzysowego – kierownik dr n. med. Henryk Szczerba

            - dr n. med. Henryk Szczerba,

            - dr inż. Waldemar Kozaczyński,

            - dr Bogdan Szydłowski,

            - mgr inż. Franciszek Dryja.

b. Zakład Bezpieczeństwa o Porządku Publicznego – kierownik dr Andrzej Szymański.

            - dr Andrzej Szymański,

            - dr hab. Janusz Ślusarczyk, prof. nadzw.,

            - mgr Robert Rajchel,

            - dr Marek Zawartka.

c. Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa – kierownik dr hab. Monika Ostrowska.

            - dr hab. Monika Ostrowska,

            - prof. dr hab. Sławomir Mazur,

            - prof. dr hab. Janusz Kręcikij.