Sprawy doktoranckie


Wybory przedmiotów na rok akademicki 2018/2019

Proszę o dokonywanie wyborów przez system USOSWEB

  • Wybory dla I roku na semestr III i IV ( pobierz)
  • Wybory dla II roku na semestr V i VI ( pobierz)

Od semestru letniego 2016/2017 obowiązuje KARTA PRAKTYK DOKTORANTA, (pobierz) którą należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i podpisaną złożyć w Dziekanacie Studiów Doktoranckich do końca sesji poprawkowej.

Niezłożenie karty w terminie skutkować będzie niezaliczeniem semestru.

 

Informacje na temat IPPSD


Uwaga Uczestnicy Studiów Doktoranckich
Proszę zgłaszać do Działu Informacji Naukowej (Biblioteka AWF)publikacji pisanych wspólnie z pracownikami AWF Katowice telefonicznie: 32/2075360 lub elektronicznie: info@awf.katowice.pl


Druk upoważnienia

Druk upoważnienia dla kierownika studiów doktoranckich w celu wpisania zaliczenia do systemu uczelnianego USOS z przedmiotu - seminarium doktorskie przez opiekunów naukowych spoza AWF Katowice (pobierz)

 


Praktyki zawodowe- informacja (15.04.2011)
do pobrania


 

Uwaga Słuchacze Studiów Doktoranckich
stacjonarnych – I rok

Opłata za legitymację doktoranta wynosi 17zł.
W/w kwotę należy wpłacić na indywidualne konto USOS, osoby które nie posiadają hasła do konta proszone są o odebranie go w dziekanacie studiów doktoranckich pokój nr 8.