Sprawy doktoranckie

 

UWAGA!
Doktoranci I roku  2018/2019

Proszę o dokonanie wyborów przez USOSWEB.

Każdy doktorant dokonuje wyboru jednego przedmiotu w danym semestrze z zajęć rozwijających umiejętności dydaktyczne, przygotowujących doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego:

SEMESTR II

1. Pedagogika kultury fizycznej

2. Podstawy dydaktyki

Termin rejestracji:

od 03.12.2018 r. godz. 12:00

do 06.12.2018 r. godz. 23:59

 

*osoby nie posiadające hasła do systemu USOSweb proszone są o kontakt z dziekanatem

tel. (32)207 51 27 lub e.wilusz@awf.katowice.pl

 


 

Od semestru letniego 2016/2017 obowiązuje KARTA PRAKTYK DOKTORANTA, (pobierz) którą należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i podpisaną złożyć w Dziekanacie Studiów Doktoranckich do końca sesji poprawkowej.

Niezłożenie karty w terminie skutkować będzie niezaliczeniem semestru.

 

Informacje na temat IPPSD


Uwaga Uczestnicy Studiów Doktoranckich
Proszę zgłaszać do Działu Informacji Naukowej (Biblioteka AWF)publikacji pisanych wspólnie z pracownikami AWF Katowice telefonicznie: 32/2075360 lub elektronicznie: info@awf.katowice.pl


Druk upoważnienia

Druk upoważnienia dla kierownika studiów doktoranckich w celu wpisania zaliczenia do systemu uczelnianego USOS z przedmiotu - seminarium doktorskie przez opiekunów naukowych spoza AWF Katowice (pobierz)


Uwaga Słuchacze Studiów Doktoranckich
stacjonarnych – I rok

Opłata za legitymację doktoranta wynosi 17zł.
W/w kwotę należy wpłacić na indywidualne konto USOS, osoby które nie posiadają hasła do konta proszone są o odebranie go w dziekanacie studiów doktoranckich pokój nr 8.