Studia doktoranckie


XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW
„NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ”

UWAGA!!!!

Ze względu na brak zainteresowania doktorantów konferencją naukową, odwołuję XVI Ogólnopolską Konferencję Doktorantów „Nauka w służbie kultury fizycznej” planowaną na dzień 08.06.2018 r.

                                                                       Kierownik Studiów Doktoranckich
                                                                       prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki


XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW

„NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ”

Zapraszamy doktorantów i młodych pracowników nauki do wzięcia udziału w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów „Nauka w Służbie Kultury Fizycznej”. Konferencja odbędzie się w gmachu AWF w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, o godzinie 9:30 dnia 08.06.2018

Organizator: Samorząd Doktorantów i Kierownik Studiów Doktoranckich

 

KOMUNIKAT I (pobierz)

Zgłoszenie (pobierz)

Sposób przygotowania streszczenia (pobierz)

 


STUDIA DOKTORANCKIE I rok 2017/2018

Proszę o dokonanie wyborów przez USOSWEB.

Każdy doktorant dokonuje wyboru jednego przedmiotu w ramach zajęć rozwijających umiejętności dydaktyczne, przygotowujących doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego:

1.Pedagogika kultury fizycznej

2.Podstawy dydaktyki

Termin rejestracji:

od 14.11.2017 r. godz. 12:00

do 19.11.2017 r. godz. 23:59

 

Kierownik Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki

 


UWAGA DOKTORANCI  1 roku!!!

W dniu 07.10.2017 (sobota) w godzinach 9.00 – 13.00

proszę zgłosić się do dziekanatu pok. nr 8

w celu podpisania umowy oraz odebrania legitymacji doktoranckiej.

UWAGA DOKTORANCI !!!

            Ostateczny termin rozliczenia semestru letniego 2016/2017 upływa w dniu 15.09.2017 roku.

            Po tym terminie rozpocznie się procedura dotycząca skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

                                                                       Kierownik Studiów Doktoranckich

                                                                       prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki


UWAGA !!! Doktoranci IV rok studiów

W dniu 27.05.2017 roku (sobota) w godzinach 8:00 – 12:00

w Sali nr 208  odbędą się zaległe zajęcia z przedmiotu FILIZOFIA.

 

DOKTORANCI !!!

         W dniu 7 kwietnia 2017 roku zapraszam na spotkanie z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego dr hab. Bogdanem Bacikiem, prof. nadzw. w Sali Senatu o godzinie 16:00. 

     Kierownik Studiów Doktoranckich

     prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki

 

Proszę o dokonywanie wyborów przez system USOSWEB

 • Wybory dla I roku na semestr III i IV ( pobierz)
 • Wybory dla II roku na semestr V i VI ( pobierz)

 

UWAGA DOKTORANCI I ROKU 2015/2016

W zwiazku z dokonaniem wyboru zostaną otwarte przedmioty:

 1. Moduł zajęć rozwijających umiejętności dydaktyczne, przygotowujących doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego:
  1. Semestr 3 Ogólna dydaktyka szkoły wyższej
  2. Semestr 4 Metody i formy pracy dydaktycznej w szkole wyższej
 2. Moduł zajęć rozwijających umiejętności zawodowe, przygotowujących doktoranta do pracy badawczej lub badawczo-rozwojowej:
  1. Semestr 4
   1. Monitorowanie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej
   2. Kontrola ruchów i ich nauczanie

 


Informacje na temat IPPSD


Uwaga!

Studenci i doktoranci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, rektora, specjalnego, zapomogi) proszeni są w trybie pilnym o wpisanie do USOSweb w zakładce moje studia-płatności swojego rachunku bankowego (tego samego, który został wpisany na wniosku).