Studia doktoranckie

 

UWAGA DOKTORANCI !!!

            Ostateczny termin rozliczenia semestru letniego 2016/2017 upływa w dniu 15.09.2017 roku.

            Po tym terminie rozpocznie się procedura dotycząca skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

                                                                       Kierownik Studiów Doktoranckich

                                                                       prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki


UWAGA !!! Doktoranci IV rok studiów

W dniu 27.05.2017 roku (sobota) w godzinach 8:00 – 12:00

w Sali nr 208  odbędą się zaległe zajęcia z przedmiotu FILIZOFIA.

 

DOKTORANCI !!!

         W dniu 7 kwietnia 2017 roku zapraszam na spotkanie z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego dr hab. Bogdanem Bacikiem, prof. nadzw. w Sali Senatu o godzinie 16:00. 

     Kierownik Studiów Doktoranckich

     prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki

 

Proszę o dokonywanie wyborów przez system USOSWEB

 • Wybory dla I roku na semestr III i IV ( pobierz)
 • Wybory dla II roku na semestr V i VI ( pobierz)

 

UWAGA DOKTORANCI I ROKU 2015/2016

W zwiazku z dokonaniem wyboru zostaną otwarte przedmioty:

 1. Moduł zajęć rozwijających umiejętności dydaktyczne, przygotowujących doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego:
  1. Semestr 3 Ogólna dydaktyka szkoły wyższej
  2. Semestr 4 Metody i formy pracy dydaktycznej w szkole wyższej
 2. Moduł zajęć rozwijających umiejętności zawodowe, przygotowujących doktoranta do pracy badawczej lub badawczo-rozwojowej:
  1. Semestr 4
   1. Monitorowanie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej
   2. Kontrola ruchów i ich nauczanie

 


Informacje na temat IPPSD


Uwaga!

Studenci i doktoranci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, rektora, specjalnego, zapomogi) proszeni są w trybie pilnym o wpisanie do USOSweb w zakładce moje studia-płatności swojego rachunku bankowego (tego samego, który został wpisany na wniosku).