Kajaki - wyjazd wrzesień

PILNE

Informacja na temat zajęć z kajakarstwa – termin dodatkowy dla osób, które nie mogły uczestniczyć w wyjeździe w czerwcu.

 

Termin zajęć:  29-30 września 2017

Miejsce realizacji zajęć: Turawa, ul. Spacerowa 6

Koszt: 185 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych), płatne na miejscu

Świadczenia: wynajem kajaków na dwa dni, kolacja w dniu przyjazdu, śniadanie i obiad w dniu wyjazdu, ubezpieczenie NNW, nocleg w OW Jowisz

Prowadzący przedmiot:

Dr Piotr Halemba (p.halemba@awf.katowice.pl)

Mgr Oskar Placek (o.placek@awf.katowice.pl)

 

Wszystkie osoby chcące uczestniczyć w dodatkowym terminie zaliczenia przedmiotu zobowiązane są poinformować o tym fakcie mgr Oskara Placka drogą mailową do dnia 22.09.17.

Brak takiej informacji będzie równoznaczny z niedopuszczeniem studenta do zajęć w dniach 29-30 a więc i niezaliczeniem przedmiotu.

 

Ramowy plan zajęć:

Dzień pierwszy

14:00 – przyjazd studentów na teren ośrodka, zbiórka organizacyjna, zakwaterowanie

15:30 – szkolenie z podstaw kajakarstwa, zejście na wodę na jeziorze Turawa

18:00 – zakończenie zajęć na wodzie, zejście na brzeg

18:00 – 19:00 – kolacja

19:30 – zajęcia integracyjne

Dzień drugi

8:00 – śniadanie

9:30 – wyjazd na rzekę Mała Panew, start spływu na trasie Ozimek-Turawa (ok. 10 km)

12:30 – zakończenie spływu przy OW Jowisz

13:00 – obiad

14:00 – zebranie podsumowujące, wykwaterowanie uczestników, wyjazd uczestników z ośrodka.