Oferty pracy w Miasteczku Westernowym Twinpigs w Żorach !!!

Obrazek: 

Szanowni Studenci,

Wszystkie osoby chętne do podjęcia pracy w Miasteczku Westernowym Twinpigs w Żorach proszone są o zapoznanie się z załączonymi ofertami.
Proszę postępować zgodnie z inforamacjami podanymi w ofercie.

Powodzenia
dr Wojciech Wąsowicz
Kierownik ds. Praktyk na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką