Powtarzanie przedmiotów

Szanowni studenci

Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

 

Prosimy o pilne odbieranie kart powtarzania przedmiotów w swoim Dziekanacie.