Wybory promotora prac dyplomowych - II stopień

Termin i tryb wyboru promotora pracy magisterskiej
dla studentów I-go roku kierunku Zarządzanie II stopnia
studia stacjonarne i niestacjonarne
na semestr 2 w roku akademickim 2016/2017

Zapisy będą się odbywać w formie elektronicznej na stronie USOS WEB w następujących
terminach:

- studia stacjonarne: od godz.10:00 23.11.2016r. do godz.23:59 30.11.2016r.
- studia niestacjonarne: od godz.11:00 23.11.2016r. do godz.23:59 30.11.2016r.