Wybory przedmiotów I rok I stopień

Oferta i tryb wyboru przedmiotów dla studentów I-go roku kierunku Zarządzanie
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
na semestr 3 i 4 w roku akademickim 2017/2018 (pobierz)