Wybory przedmiotów II rok I stopień

Oferta i tryb wyboru przedmiotów dla studentów II-go roku kierunku Zarządzanie
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
na semestr 5 i 6 w roku akademickim 2017/2018 (pobierz)