Akty prawne

Akty prawne Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
Statut Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

Regulamin studiów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

Regulamin Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

 

Uchwały Rady Wydziału
Uchwała Rady Wydziału z dnia 22 września 2015 roku w sprawie zasad studiowania według IPPS i IOS

 

Zarządzenia Dziekana