Dyplomowanie - studia II stopnia

 

Uwaga STUDENCI

kierunku Zarządzanie

Informujemy,  iż osoby zainteresowane wznowieniem studiów w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 muszą ostatecznie złożyć  podanie o wznowienie i podpisać umowę przed
1 marca 2018r, zgodnie z Regulaminem Studiów AWF Katowice & 27 pkt. 4.

Aktualności 2017/2018

 

Pytania do egzaminu magisterskiego zatwierdzone w dniu 7 listopada 2017 r. przez Radę Programowa kierunku zarządzanie - Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach im. Jerzego Kukuczki

Specjalność: zarzadzanie organizacjami sportowymi i turystycznym  (pobierz)

Specjalność: zarzadzanie kapitałem ludzkim: (pobierz)

Szanowni Studenci II roku III semestru !


Informuję, iż zgodnie z Uchwałą RWZST- 2-V/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku zarządzanie tytuł pracy magisterskiej oraz osoba promotora podlegają zatwierdzeniu przez prodziekana właściwego dla danego stopnia studiów do 30 listopada 2017r.


Proszę o wypełnienie załącznika NR 2 do w/w Uchwały i złożenie do dziekanatu pok.12 w terminie do 30 listopada 2017r.
Załącznik nr 2 do Uchwały RWZST- 2-V/2015 (pobierz)


Temat zostaje wprowadzony do systemu USOS, celem uzyskania przez Państwa dostępu do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) a tym samym min. inicjacji współpracy z Promotorem.


Dyplomowanie 2016 / 2017

 

UCHWAŁA RWZST-5 -IX/2014  w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie (pobierz)
Informacja dotycząca przygotowania pracy dyplomowej - magisterskiej (pobierz)
Bardzo proszę o zapoznanie się z:

  1. Zarządzenie Rektora nr ZR 05/2014 – zarządzenie w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych.
  2. Podręcznik dla autorów, opiekunów i recenzentów prac dyplomowych, https://www.apd.awf.katowice.pl/static/documents/pl-usos-apd2.pdf
  3. Uchwała RWZST- 2-V/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku zarządzanie
  • W/w informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej AWF Katowice w zakładce APD.

Pytania do egzaminu dyplomowego/magisterskiego zatwierdzone w dniu 9 grudnia 2014 r. przez Radę Programowa kierunku zarządzanie - Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach im. Jerzego Kukuczki (pobierz)

Wzory dokumentów:
►Zgłoszenie tematu pracy - Załącznik nr 2 do Uchwały RWZST- 2-V/2015  (pobierz)
►Podanie - odpis dyplomu w języku obcym (pobierz)
►Zgoda na udział w monitorowaniu losów absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
   druk należy wypełnić komputerowo !!! (pobierz)
►Karta obiegowa (pobierz)

 

Kierunek Zarządzanie studia II stopnia - dodatkowe informacje

 

Tematyka prac magisterskich  dla I-go roku (pobierz)

Sylabus ,,Seminarium magisterskie" (pobierz)

Informacja dotycząca przygotowania pracy dyplomowej - magisterskiej (pobierz)